Acasa / Posturi Scoase la Concurs / Programare examene pentru posturi didactice

Programare examene pentru posturi didactice

FACULTATEA DEPARTAMENTUL POSTUL CANDIDAȚI PROBA DATA ORA SALA
  FACULTATEA NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT NAVAL Departamentul Navigație Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Pregătire marinărească. Exploatarea sistemelor portuare, Arsenie Andreea proba scrisă 26.01.2016 10,00 E306
proba practică-laborator, Elemente de construcție și compartimentare a navei seminar Structura generală a portului 27.01.2016 10,00 E306
prelegere publică 27.01.2016 12,00 E306
FACULTATEA ELECTROMECANICĂ NAVALĂ Departamentul Științe Generale Inginerești Asistent universitar, poziția 27, Electrotehnica și mașini electrice. Electrotehnica. Teoria câmpului electromagnetic. Teoria circuitelor electrice. Bazele electrotehnicii. Nuțu Cătălin proba scrisă 26.01.2016 9,00 P007
proba practică, laborator Verificarea legii circuitului magnetic în regim staționar cu ajutorul cordonului Rogowski 26.01.2016 11,00 P010
prelegere publică 26.01.2016 12,00 P007
Departamentul Ştiinţe Inginereşti în Domeniul Mecanic și Mediu Profesor universitar, poziţia 23, disciplinele: Onboard systems . Tehnologii de achiziţie şi monitorizare. Colectarea şi tratarea deşeurilor. Evaluarea şi stimularea situaţiilor de urgenţă în poluarea marină. Instalaţii de bord şi punte. Panaitescu Fănel Viorel prelegere publică 29.01.2016 11,00 P020
Șef de lucrări, poziţia 31, disciplinele: Fluid mechanics. Mecanica fluidelor. Sisteme şi tehnologii moderne de depoluare marină. Sisteme şi tehnologii moderne de depoluare. Hidrodinamica şi teoria valurilor. Scupi Andrei Alexandru prelegere publică 26.01.2016 12,00 E204
Departamentul Electronică și telecomunicații Șef de lucrări, poziția 24, Electronică analogică.Convertoare statice.Rețele de senzori. Electronica. Sisteme radar cu apertură sintetică. Comunicații de date. Păun Mirel proba scrisă 29.01.2016 9,00 E207
susținere curs, tema “Teoria radarului cu apertura sintetica: principii de baza” 29.01.2016 10,00 E207
prelegere publică 29.01.2016 10,00 E207
Top