Home / Anunturi / BURSE ERASMUS+

BURSE ERASMUS+

eat-erasmus
Mobilități de studiu 2017-2018 (Semestrul II)

Universitatea Maritimă din Constanța organizează selecția pentru un număr de 22 mobilități de studiu, cu finanțare din fonduri europene Program Erasmus+ 2017-2018, capitolul SMS (student mobility for study).

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi 2017, grantul lunar pentru un student care beneficiază de mobilitate de studiu Erasmus este 500.00 Euro (*luna este calculată la 30 zile).

Perioada de studiu la care studentul Erasmus participă în universitatea parteneră nu poate fi mai mică de 3 luni şi nu poate depăşi 12 luni;

  • perioada de studiu în străinătate se consideră parte integrantă a programului de studiu din UMC;
  • studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate la universitatea parteneră precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;

Universitățile partenere în organizarea mobilităților de studiu pentru semestrul II, anul universitar 2017-2018 sunt :

  1. Jade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven, Germania: 4 locuri (2 Electrotehnica, 2 Electromecanică)
  2. Piri Reis University,Tuzla, Istanbul, Turcia : 6 locuri, (2 Navigație, 2 Electromecanică,  2 Inginerie Economică)
  3. Istanbul Technical University, Istanbul, Turcia : 6 locuri (2 Navigație, 2 Electromecanică , 2 Electrotehnica),
  4. Lithuania Maritime Academy, Klaipeda, Lituania : 4 locuri (2 Navigatie, 2 Electromecanică).

În vederea selecţiei, studentul îşi va întocmi un dosar care va conţine următoarele acte:

  • Curriculum Vitae format Europass în limba engleză;
  • Scrisoare de motivație în limba engleză;
  • Situaţie şcolară;
  • Copie după actul de identitate;
  • 1 fotografie tip paşaport;
  • Declaraţie pe proprie răspundere în care să specifice că a beneficiat/ nu a beneficiat de acelaşi tip de grant Erasmus.

Candidații pot depune dosarele de selecție la Biroul Erasmus+ al UMC până la data de 12 decembrie 2017 (ora 13:00).

Calendar selecție:

Etapa a I- 14.12.2017 –  interviul de selecţie, ora 10, et II, sala 208;
Etapa a II-a 15.12. 2017  – afişarea rezultatelor

Criterii de eligibilitate și selecție:

  • studentul trebuie să fie înmatriculat la UMC in anul II sau III de studii universitare, specializarile Navigatie, Electromecanica, Electrotehnica, Inginerie Economică
  • studentul trebuie să aibă rezultate academice bune în anii universitari anteriori (să acumuleze numărul de credite necesar promovării in anul universitar următor);

Selecția dosarelor va avea loc la nivelul Biroului Erasmus+ al UMC.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media artimetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii (punctaj între 1 şi 10, 10 reprezentând punctaj maxim):

  1. Situaţia şcolară (media anilor de studiu): punctajul este egal cu media anilor de studii.
  2. Cunoştinţele lingvistice: punctajul reprezintă nota obținută la testul de limbă engleză. În cazul prezentarii unui atestat de limbă engleză, pentru nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă engleză depuse la dosar, punctajul se acordă după cum urmează: Nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte,  Nivel B1 – 5 puncte.
  3.  Evaluarea dosarului (scrisoarea de movitație, situație școlară)

 Criteriile de departajare sunt în ordine:

  1. punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice
  2. punctajul obținut pentru situaţia şcolară.

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

 

Top