Home / Anunturi / 5 paşi pentru alegerea modalităţii de efectuare a Stagiului de practică

5 paşi pentru alegerea modalităţii de efectuare a Stagiului de practică

Prin completarea chestionarului de practică aveti posibilitatea să optati între două modalităţi de efectuare a stagiului de practică:

A. Stagiu colectiv de practică organizat de universitate în cadrul instituţiilor cu care UMC are încheiate parteneriate sau în centrele de practică proprii ale UMC şi

B. Stagiu Individual de practică, realizat în cadrul unei instituţii propuse de student.

Completarea chestionarului este posibilă până la sfârşitul lunii APRILIE a fiecărui an universitar.

 

Decarca Exemplu

Top