Home / Anunturi / Cazare an Universitar 2017-2018

Cazare an Universitar 2017-2018

CAZARE AN UNIVERSITAR 2017/2018

Studenții Universității Maritime din Constanța, școlarizați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanță mai mare de 50 km față de Municipiul Constanța pot solicita cazare în căminele universității pentru anul universitar 2017/2018.

Solicitarea se face în scris, completând o cerere de cazare tip, la care se va anexa în mod obligatoriu o copie după cartea de identitate. Cererea de cazare tip poate fi procurată de la Recepția Universității Maritime din Constanța – Sediul Central, sau descărcată de pe site (www.cmu-edu.eu).

Formularul ,,Cerere de cazare” însoțit de o copie a actului de identitate:

  • a) se depune și se înregistrează la Recepția Sediului central al universității/se transmite în format electronic pe adresa de e-mail camine@cmu-edu.eu în termenul şi condițiile comunicate prin anunțul de cazare;
  • b) în cazul în care studenții aleg să transmită solicitarea de cazare prin poșta electronică, aceștia pot considera că solicitarea lor a fost primită numai în cazul în care primesc e-mail cu numărul de înregistrare al solicitării de

Perioada de depunere a cererilor de cazare:

  • pentru anii II, III și IV de studiu – licență, anul II masterat, anii II și III doctorat 01 iunie 2017– 15 iulie 2017;
  • pentru anul I de studiu din anul universitar 2017/2018 – licență, masterat, doctorat – de la finalizarea procedurii de înmatriculare până la data de 20 septembrie.

Cererile de cazare depuse după termen vor fi înregistrate, dar cazarea se va efectua în limita locurilor rămase disponibile, după efectuarea cazărilor.

STUDENŢII VOR ÎNSCRIE CEREREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR DE CAZARE, AFLAT LA RECEPȚIA UNIVERSITĂȚII MARITIME DIN CONSTANȚA – SEDIUL CENTRAL – STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR. 104, CONSTANȚA.

Studenții care doresc să beneficieze de prioritate la cazare prin încadrarea în Criteriul performanță, în Criteriul social sau în Criteriul medical, vor specifica acest lucru prin mențiunea „solicit încadrarea în Criteriul performanță/social/medical”. Actele necesare pentru prioritate la cazare sunt specificate pe site-ul Universității Maritime din Constanța (https://cmu-edu.eu/studenti/camine-stundentesti/)

Repartizarea locurilor de cazare pe cămine:

  1. Pentru studenții din anii II, III și IV de studiu – licență, anul II masterat, anii II și III doctorat se efectuează în intervalul 01 – 15 august 2017.
  2. Pentru studenții care vor fi înmatriculați în anul I la studii de licență, masterat, doctorat se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar.

În Complexul de Cazare al Universității Maritime din Constanța nu au drept de cazare studenții care:

  • au înstrăinat locul de cazare;
  • au fost sancționați cu excluderea din cămin şi sancțiunea nu a expirat;
  • au înregistrat restanțe la achitarea tarifului de cazare;
  • au produs pagube materiale care nu s-au recuperat/nu au predat bunurile de uz individual care le-au fost încredințate spre folosință.
Top