Home / Anunturi / Sesiune Licență IFR – Iulie 2017

Sesiune Licență IFR – Iulie 2017

Sesiune licență 10.07.2017 / 15.07.2017

În atenţia absolvenţilor promoţiilor: 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2016/2017 anul IV complementar care nu au susţinut examenul de licenţă

începând cu data 19.06.2017 / 30.06.2017 în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00
vor depune actele necesare pentru înscriere la examenul de licenţă:

 • copie legalizată după diploma de bacalaureat – dacă nu există în dosarul personal
 • copie legalizată după certificatul de naștere – dacă nu există în dosarul personal
 • copie act identitate – dacă nu există în dosarul personal
 • proiectul de diplomă(care cuprinde si “raport de similitudini”)
 • referatul întocmit de coordonatorul de proiect
 • fişă de lichidare(în 2 exemplare)
 • fişă de înscriere
 • 3 fotografii ¾ la costum
 • chitanţa de 500 lei/ex. licenţă sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de licență(original și copie)
 • verificarea datelor personale în “ums” în vederea eliberări corecte a diplomelor și a suplimentelor
 • actualizarea cererii cu tema de licență
 • fisele tipizate se gasesc la secretariat ifr și se eliberează in perioada- 19.06.2017 / 30.06.2017

În atenția studenților/absolvenților care se vor înscrie la examenul de licență

Începând cu examenul de licență din iulie 2017,  ,,Declarația de plagiat” va fi înlocuită de ,,Raportul de similitudini”.

Acest raport se obține astfel:

 • studentul și coordonatorul stabilesc capitolul/capitolele care constituie contribuția originală care va fi supusă verificării;
 • softul specializat de detectare a similitudinilor se gaseste instalat la salile 204, 305, 307, 308, unde este alocat si personal disponibil pentru verificarea antiplagiat. Verificarea se face pe specializari, zilnic intre orele 9/14 inclusiv sambata si duminica.
 • studentii sunt primiti pentru verificare numai daca au trimitere din partea conducatorului lucrarii cu indicarea capitolului care urmeaza a fi verificat (formular tipizat de la secretariate, decanat, receptie UMC)
 • procentul de similitudini maxim acceptat este de 20%;
 • dacă se constată un procent mai mare lucrarea se va reface în timp util pentru a putea fi susținută public;
 • formatul electronic al proiectului de diplomă va fi încărcat la secțiunea creată în campusul virtual al universității:

  a) –un fișier cu proiectul de diplomă/ lucrarea de disertatie în întregime în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

  b)-un fișier care conține capitolul/capitolele cu contribuția originală a absolventului la tema alocată în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

  c)-raportul de similitudini în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

Perioada de încărcare a proiectului de diplomă este 1-25 iunie 2017. Dupa aceasta data incarcarea nu va mai fi posibila, deoarece aplicatia se inchide.

Se va include in Proiectul de Diploma/ lucrarea de disertatie prima pagina a Raportului de similitudini, care contine obligatoriu nume si prenume absolvent, nume si prenume conducator, numar capitol verificat. Absolventiii care verifica alt capitol decat cel indicat de coordonator sunt pasibili de anularea probei respective din examenul de finalizare a studiilor.

După încadrarea în procentul de similitudini maxim acceptat, proiectul (inclusiv raportul de similitudini) se leagă și se predă la secretariat in perioada stabilita.

 

Top