Home / Anunturi / Analizarea solicitărilor de prioritate la cazare pentru anul universitar 2017/2018 (ani de studiu II, III, IV)

Analizarea solicitărilor de prioritate la cazare pentru anul universitar 2017/2018 (ani de studiu II, III, IV)

Comisia de analiză a dosarelor depuse pentru acordarea de prioritate la cazarea în căminele Universităţii Maritime din Constanţa, numită prin Decizia nr. 172/27.06.2017, a procedat la verificarea şi analizarea documentelor doveditoare depuse de către studenții pentru acordarea de prioritate la cazare, constatând următoarele:

  1. Solicitări de acordare a priorității la cazare Criteriul social – Studenți cu părinți care lucrează în sistemul de învățământ
Nr. crt Nume și prenume Facultate/ Specializare Anul de studiu 2017/2018 Formă Mențiuni
1 Avram Iulian EM/ET 2 FT Fără adeverință

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

2 Bejinaru Mircea Alexandru N/N 4 FT  Dosar complet
3 Chelu Șerban Florin EM/ET 4 CT Fără adeverință

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

4 Habără Cătălin EM/TST 3 FT  Dosar complet
5 Ivanciu Ovidiu Iulian N/N 3 CT Fără adeverință

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

6 Lungu Bogdan Ioan Lucian EM/EM 4 CT  Dosar complet
7 Militaru Alecsandru EM/EM 4 CT Fără adeverință

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

8 Nan Răzvan Florin EM/TST 2 FT Dosar complet
9 Romano Ștefan N/N 2 CT Dosar complet
10 Romano Andrei N/N 2 CT Dosar complet
11 Scripcaru Cornel Valentin N/N 3 CT  Dosar complet
12 Silvestru Nicușor Ciprian EM/TST 3 CT  Dosar complet
13 Tonegaru Denis Lucian EM/EM 4 CT Fără adeverință

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

14 Urdă Cristiana EM/IPMI 3 CT Adeverința anexată solicitării de cazare este eliberată în data de 10.06.2016. Se solicită o adeverință eliberată în anul în curs – 2017, care să ateste încadrarea în muncă la momentul prezent.
15 Vătafu Marius Sorin EM/EM 4 CT Fără adeverință

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

Studenții ale căror Adeverințe:

  • nu sunt vizate prin semnătură și ștampilă de către un Inspector școlar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean;
  • nu sunt depuse în original;
  • nu sunt emise în anul în curs,

vor primi prioritate la cazare dar nu vor beneficia de gratuitate la cazare decât în cazul în care Adeverințele primesc viza Inspectoratelor, sunt depuse în original și sunt emise în anul 2017.

 

  1. Solicitări de acordare a priorității la cazare Criteriul social – Studenți care provin din familii cu venituri reduse, respectiv din familii care realizează un venit brut pe membru de familie, mai mic decât salariul minim brut pe economie
Nr. crt Nume și prenume Facultate/ Specializare Anul de studiu 2017/2018 Formă Mențiuni
1 Bârsan Constantin Adrian Candidat Masterat Fără acte doveditoare

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

2 Boghici Cristina N/N 2 CT Fără acte doveditoare

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

3 Cornea Ștefania Liliana N/IEDT 2 FT 1. De la dosar lipsesc declarațiile pe propria răspundere ale părinților cu privire la veniturile realizate.

2. Adeverința de venit a mamei prezintă veniturile nete. Comisia trebuie să stabilească dacă venitul brut pe membru de familie este sau nu este mai mic decât salariul minim brut pe economie.

4 Deacu Bogdan EM/EM 2 FT  Dosar complet
5 Enoiu Iulia Alina N/IEDT 2 CT De la dosar lipsește declarația pe propria răspundere a tatălui, cu privire la veniturile realizate.
6 Geambazu Paul Nicolae EM/EM 4 CT Fără acte doveditoare

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

7 Petre Evelina EM/IPMI 3 FT  Dosar complet
8 Popovici Cristina Candidat Masterat Fără acte doveditoare

https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2017/05/Documente-solicitate-pentru-acordarea-priorit%C4%83%C8%9Bii-la-cazare.pdf

Dosarul de caz social – familii cu venituri reduse, depus pentru prioritate la cazare este destinat numai acordării priorității la cazare, pentru obținerea Bursei sociale se întocmește un dosar separat, care se depune la Secretariat. Studenții care au depus documentele în original pentru dosarul de cazare le pot solicita pentru depunerea dosarului de Bursă socială.

În vederea acordării de prioritate la cazare studenții trebuie să depună/transmită toate documentele necesare pentru a dovedi că îndeplinesc condițiile de încadrare în criteriul social.

Dosarul poate fi completat până miercuri 26.07.2017, ora 15.00. Documentele pot fi trimise prin fax: 0241/617.260 (cu mențiunea „pentru cazare”) şi prin e-mail: camine@cmu-edu.eu,  urmând a fi prezentate în original la cazare.

În cazul în care nu vor fi completate dosarele, cererile de cazare  vor fi încadrate conform datelor pe care le conțin, ulterior verificării lor în Secretariat.

Top