Home / Anunturi / Anunt Inventariere 2017

Anunt Inventariere 2017

Anunt Inventariere 2017

În conformitate cu  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII DIN UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 13.11.2017 – 31.01.2018.

Astfel:

– Comisiile de inventariere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 și 17 îşi vor exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 13.11.201713.12.2017.

– Comisia de inventariere nr. 12 – Financiar-Contabilitate  îşi va exercita atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 13.11.201723.01.2018 (după încheierea exercițiului financiar).

– Comisia centrală de inventariere îşi va exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 13.11.2017 – 31.01.2018.

Instruire Comisii

Luni, 13.11.2017, ora 13.00, Sala E710, are loc Şedinţa de instruire privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  – 2017.

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în perioada 13.11.2017 – 31.01.2018 va avea loc derularea activității de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din Universitatea Maritimă din Constanţa.

Astfel:

– Comisiile de inventariere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16 și 17 îşi vor exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 13.11.201713.12.2017.

– Comisia de inventariere nr. 12 – Financiar-Contabilitate  îşi va exercita atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 13.11.2017 24.01.2018 (după încheierea exercițiului financiar).

– Comisia centrală de inventariere îşi va exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 13.11.2017 – 31.01.2018.

Membrii Comisiei centrale de inventariere sunt preşedinţi ai  comisiilor de inventariere.

 

 

 

Top