Home / Anunturi / Cazare an universitar 2018/2019

Cazare an universitar 2018/2019

Studenții Universității Maritime din Constanța, școlarizați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanță  mai mare de 50 km față de Municipiul Constanța pot solicita cazare în căminele universității pentru anul universitar 2018/2019.

Solicitarea se face în scris, completând o cerere de cazare tip, la care se va anexa o copie după cartea de identitate. Cererea de cazare tip poate fi procurată de la Sala P014 – Sediul Central, sau descărcată de pe cămine studențești.

Formularul ,,Cerere de cazare” însoțit de o copie a actului de identitate:

  • a) se depune și se înregistrează la Sala P014 – Sediul Central /se transmite în format electronic pe adresa de e-mail camine@cmu-edu.eu în termenul şi condițiile comunicate prin anunțul de cazare;
  • b) în cazul în care studenții aleg să transmită solicitarea de cazare prin poșta electronică, aceștia pot considera că solicitarea lor a fost primită numai în cazul în care primesc e-mail cu numărul de înregistrare al solicitării de cazare.

 

PROGRAM DE DEPUNERE A CERERILOR DE CAZARE:

De luni până vineri, de la ora 08.00 la ora 15.00.

Perioada de depunere a cererilor de cazare:

  • pentru anii II, III și IV de studiu – licență, anul II masterat, anii II și III doctorat 04 iunie 2018 – 16 iulie 2018;
  • pentru anul I de studiu din anul universitar 2018/2019 – licență, masterat, doctorat – de la finalizarea procedurii de înmatriculare până la data de 20 septembrie 2018.

Cererile de cazare depuse după termen vor fi luate în considerare în limita locurilor rămase disponibile, după efectuarea cazărilor.

STUDENŢII VOR ÎNSCRIE CEREREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR DE CAZARE,  AFLAT LA SALA P014 – Sediul Central – Str. mircea cel bătrân, nr. 104, constanța.

Studenții care doresc să beneficieze de prioritate la cazare prin încadrarea în Criteriul performanță, în Criteriul social sau în Criteriul medical, vor specifica acest lucru prin mențiunea „solicit încadrarea în Criteriul performanță/social/medical”. Actele necesare pentru prioritate la cazare sunt specificate pe site-ul Universității Maritime din Constanța (https://cmu-edu.eu/studenti/camine-stundentesti/).

Dosarul de caz social, depus pentru prioritate la cazare este destinat numai acordării de prioritate la cazare. Pentru obținerea Bursei sociale se întocmește un dosar separat, care se depune la Sala P014, conform programului care va fi afișat pe site-ul universității. Documentele depuse în original pentru dosarul de cazare pot fi solicitate pentru depunerea dosarului de Bursă socială.

 

Repartizarea locurilor de cazare pe cămine:

  1. Pentru studenții din anii II, III și IV de studiu – licență, anul II masterat, anii II și III doctorat se efectuează în intervalul 01 – 15 august 2018.
  2. Pentru studenții care vor fi înmatriculați în anul I la studii de licență, masterat, doctorat se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar.

În Complexul de Cazare al Universității Maritime din Constanța nu au drept de cazare studenții care:

– au înstrăinat locul de cazare;

– au fost sancționați cu excluderea din cămin şi sancțiunea nu a expirat;

– au înregistrat restanțe la achitarea tarifului de cazare;

– au produs pagube materiale care nu s-au recuperat/nu au predat bunurile de uz individual care  le-au fost încredințate spre folosință.

 

Top