Home / Anunturi / UMC prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene susține dezvoltarea profesională continuă

UMC prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene susține dezvoltarea profesională continuă

Universitatea Maritimă din Constanţa prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene susține dezvoltarea profesională continuă

Universitatea Maritimă din Constanţa demonstrează încă odată orientarea strategică spre internaţionalizare şi capacitatea de a atrage fonduri europene pentru derularea programelor de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică.

În acest context, Universitatea Maritimă din Constanța implementează proiectul  “Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification” finanţat prin programul Uniunii Europene ERASMUS+, Acţiunea Cheie 2.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie „îmbunătăţirea abilităţilor de angajare şi a oportunităţilor de muncă ale angajaţilor în domeniul maritim şi reducerea decalajelor existente între oferta educaţională şi piaţa muncii”. Pentru aducerea la îndeplinire a acestui obiectiv, Universitatea Maritimă din Constanţa  colaborează cu experţi din cadrul instituţiilor partenere: Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy (Bulgaria), European Association of Career Guidance (Cipru) şi Stichting STC-Group (Olanda).

În perioada  21-25 mai 2018 un grup de 20 de studenți și masteranzi de la Universitatea Maritimă Constanța participă la Cursul Pilot “Blended mobility for VET learner – Pilot course 2”  la Academia Navala „Nicola Yonkov Vaptsarov” din Varna.

Această etapă în care se desfășoară cursurile pilot este dedicată validării rezultatelor obținute și are ca scop testarea programului de pregătire online, predare față-în-față, testare și certificare. Cadrele didactice de la Academia din  Varna derulează cursurile de “Ballast Water Management System Operation” și “Teamwork”.

Grantul total al proiectului, în valoare de 203.373 Euro, este acordat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul apelului national pentru Parteneriate Strategice.

“Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.”

Top