Home / Anunturi / Calendar examen licenta iulie 2018

Calendar examen licenta iulie 2018

EXAMENUL DE DIPLOMĂ/DISERTATIE IULIE 2018-  INFORMAŢII PENTRU

,,RAPORTUL DE SIMILITUDINI”

-studentul și coordonatorul stabilesc capitolul/capitolele care constituie contribuția originală a absolventului la tema alocată Proiectului, care urmează a  fi supusă verificării;

-softul specializat de detectare a similitudinilor este disponibil pentru verificarea lucrărilor,  pe specializări, la sediile Departamentelor, conform tabelului de mai jos, zilnic intre orele 9.00 -14.00:

 

Sala Programe de studii Personal disponibil pentru verificare antiplagiat
P013 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, IF,IFR, limba română, limba engleză şi programele de masterat aferente Constantinescu Maria
E114 Electromecanică navală,Constanța, IF,IFR, limba română, limba engleză şi programele de masterat aferente Apostol Marcela
E116 Electrotehnică,Constanța, IF,IFR şi programul de masterat aferent Badea Minodora
E104 Inginerie economică în domeniul transporturilor, şi programul de masterat aferent Popa Ana Maria
E405 Ingineria şi protecţia mediului în industrie, şi programul de masterat aferent Gherasimat Lucia
E119 Tehnologii și sisteme de telecomunicație, şi programul de masterat aferent Taşu Sorin

 

– studentii sunt primiti pentru verificare numai daca au avizul conducatorului lucrării, cu indicarea capitolului care urmează a fi verificat (formular tipizat care se poate ridica de la secretariate facultate, decanat, receptie UMC)

-procentul de similitudini maxim acceptat este de 20%;

-dacă se constată un procent mai mare decât cel acceptat,  lucrarea se va reface în timp util pentru a putea fi reverificată şi susținută public;

-formatul electronic al lucrării va fi încărcat la secțiunea creată în campusul virtual al universității, astfel:

  • un fișier cu proiectul de diplomă/ lucrarea de disertatie în întregime în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
  • un fișier care conține capitolul/capitolele cu contribuția originală a absolventului la tema alocată în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
  • raportul de similitudini în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

-Perioada de încărcare a proiectului de diplomă este 4 – 25 iunie 2018. După această dată incărcarea nu va mai fi posibilă, deoarece aplicaţia se închide

– Se va include in Proiectul de Diplomă/ Lucrarea de disertatie prima pagină a Raportului de similitudini, care conţine obligatoriu nume si prenume absolvent, nume si prenume conducator, număr capitol verificat.

Absolventiii care verifică alt capitol decât cel indicat de coordonator sunt pasibili de anularea probei respective din examenul de finalizare a studiilor

După încadrarea în procentul de similitudini maxim acceptat, proiectul (inclusiv raportul de similitudini) se leagă și se predă la secretariat in perioada 4 – 25 iunie 2018 pentru IFR şi 1-5 iulie pentru IF (numai dacă au încheiat toate obligaţiile de şcolaritate);

 

CALENDAR SESIUNE DE EXAMENE ŞI LICENŢĂ IULIE 2018

Sesiune de examinare 4- 24 iunie 2018
Sesiune restanţe 25 iunie- 1 iulie 2018
Sesiune de reexaminare ani finali 2-5 iulie 2018
Sesiune de licenţă/disertaţie 6-12 iulie 2018

 

Top