Home / Anunturi / Sesiune Licență IFR 06.07.2018 / 12.07.2018

Sesiune Licență IFR 06.07.2018 / 12.07.2018

Sesiune Licență 06.07.2018 / 12.07.2018

În atenţia absolvenţilor promoţiilor: 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2016/2017, 2017/2018 anul IV complementar care nu au susţinut examenul de licenţă începând cu data 04.06.2018 / 25.06.2018 în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00 vor depune actele necesare pentru înscriere la examenul de licenţă:

  • copie legalizată după diploma de bacalaureat – dacă nu există în dosarul personal
  • copie legalizată după certificatul de naștere – dacă nu există în dosarul personal
  • copie act identitate- dacă nu există în dosarul personal
  • proiectul de diplomă(care cuprinde si “raport de similitudini”)
  • referatul întocmit de coordonatorul de proiect
  • fişă de lichidare(în 2 exemplare)
  • fişă de înscriere
  • 3 fotografii ¾ la costum

chitanţa de 500 lei/ex. licenţă sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de licență(original și copie)
verificarea datelor personale în “UMS” în vederea eliberări corecte a diplomelor și a suplimentelor
actualizarea cererii cu tema de licență

*fisele tipizate se gasesc la secretariat IFR și se eliberează in perioada 04.06.2018 / 25.06.2018

Top