Home / Anunturi / Admitere 2018 – În atenţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural

Admitere 2018 – În atenţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural

Pentru stimularea şi încurajarea absolvenţilor de licee situate în mediul rural, în anul universitar 2018/2019 Universitatea Maritimă din Constanţa scoate la concurs un număr de 4 granturi de studii, pentru această categorie de candidaţi. Cei interesaţi pot consulta Centralizatorul liceelor din mediul rural pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la https://edu.ro/studii-licenta

Candidaţii care provin din licee situate în mediul rural pot concura pe aceste locuri alocate separat de numărul total de granturi de studii. În urma examenului de admitere, clasificarea candidaţilor admişi se va face conform Metodologiei de concurs, pe baza mediei de admitere (60 % nota de la examen; 40 % media de la examenul de bacalaureat) numai pentru candidaţii care s-au înscris pe aceste locuri.

După înmatriculare, studenţii beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi toţi ceilalţi studenţii finanţaţi de la bugetul de stat:

  • cazare cu prioritate în căminele universităţii
  • gratuitate transport cale ferată
  • decontare jumătate din costul abonamentului pentru transport în comun
  • burse de studii, în funcţie de media obţinută
  • burse sociale pentru categoriile defavorizate, conform Regualmentului UMC

În cazul în care există mai mulţi candidaţi care provin din licee situate în mediul rural şi care au obţinut o medie de minim 5 (cinci) la concursul de admitere , Universitatea va face demersuri de suplimentare a locurilor finanţate de la buget pentru înmatricularea tuturor candidaţilor declaraţi admişi.

Top