Home / Anunturi / Admitere la studii universitare, Sesiunea Septembrie 2018

Admitere la studii universitare, Sesiunea Septembrie 2018

Programe de studii universitare de licentă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial lb romana (8 semestre)
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial lb engleza (8 semestre)
Electromecanica Navala (8 semestre)
Electrotehnica (8 semestre)
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (8 semestre)
Ingineria si protectia mediului in industrie (8 semestre)
Inginerie economica in domeniul transporturilor (8 semestre)

Programe de studii universitare de master

Concepte moderne de inginerie mecanică navală (PROMOVARE*) – (4 semestre)
Ingineria și protecția mediului în industrie (4 semestre)
Tehnici avansate de inginerie electromecanică (PROMOVARE*) – (4 semestre)
Sisteme electrice avansate (4 semestre)
Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicaţii  – (4 semestre) (interviu admitere)
Inginerie și management în domeniul maritim și portuar (PROMOVARE*) – (3 semestre)
Transport maritim (PROMOVARE*) – (4 semestre)
Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime (PROMOVARE*) – (4 semestre)
Inginerie și management în transport maritim și multimodal (PROMOVARE*) – (4 semestre) (locuri bugetate)
Managementul sistemelor integrate de transport (4 semestre)
Offshore oil and gas technology and management (4 semestre)

Top