Home / Anunturi / Examenul de diplomă / disertatie septembrie 2018 – informaţii pentru ,,raportul de similitudini”

Examenul de diplomă / disertatie septembrie 2018 – informaţii pentru ,,raportul de similitudini”

Studentul și coordonatorul stabilesc capitolul/capitolele care constituie contribuția originală a absolventului la tema alocată Proiectului, care urmează a fi supusă verificării;
Softul specializat de detectare a similitudinilor este disponibil pentru verificarea lucrărilor, pe specializări, la sediile Departamentelor, conform tabelului de mai jos, zilnic intre orele 9.00 -14.00

Sala Programe de studii Personal disponibil pentru verificare antiplagiat
P013 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, IF, IFR, limba română, limba engleză şi programele de masterat aferente Constantinescu Maria
E114 Electromecanică navală,Constanța, IF, IFR, limba română, limba engleză şi programele

de masterat aferente

Apostol Marcela
E116 Electrotehnică,Constanța, IF, IFR şi programul de masterat aferent Badea Minodora
E104 Inginerie economică în domeniul transporturilor, şi programul de masterat aferent Popa Ana Maria
E405 Ingineria şi protecţia mediului în industrie, şi programul de masterat aferent Gherasimat Lucia
E119 Tehnologii și sisteme de telecomunicație, şi programul de masterat aferent Taşu Sorin

Studentii sunt primiti pentru verificare numai daca au avizul conducatorului lucrării, cu indicarea capitolului care urmează a fi verificat (formular tipizat care se poate ridica de la secretariate facultate, decanat, receptie UMC)
Procentul de similitudini maxim acceptat este de 20%;
Dacă se constată un procent mai mare decât cel acceptat, lucrarea se va reface în timp util pentru a putea fi reverificată şi susținută public;

Formatul electronic al lucrării va fi încărcat la secțiunea creată în campusul virtual al universității, astfel:

  • un fișier cu proiectul de diplomă/ lucrarea de disertatie în întregime în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
  • un fișier care conține capitolul/capitolele cu contribuția originală a absolventului la tema alocată în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
  • raportul de similitudini în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
  • Perioada de încărcare a proiectului de diplomă este 03 – 21 septembrie 2018. După această dată incărcarea nu va mai fi posibilă, deoarece aplicaţia se închide
  • Se va include in Proiectul de Diplomă/ Lucrarea de disertatie prima pagină a Raportului de similitudini, care conţine obligatoriu nume si prenume absolvent, nume si prenume conducator, număr capitol verificat. Absolventiii care verifică alt capitol decât cel indicat de coordonator sunt pasibili de anularea probei respective din examenul de finalizare a studiilor

După încadrarea în procentul de similitudini maxim acceptat, proiectul (inclusiv raportul de similitudini) se leagă și se predă la secretariat in perioada 10 – 19 septembrie 2018 (numai dacă au încheiat toate obligaţiile de şcolaritate);

In atenția absolvenților la examenul de licența/disertatie 24-27 Septembrie 2018

Raportul de similitudini se obține astfel:
• studentul și coordonatorul stabilesc capitolul/capitolele care constituie contribuția originală care va fi supusă verificării;
• softul specializat de detectare a similitudinilor se gaseste instalat la biblioteca universității. Verificarea se face Luni (intre 12:00 – 20:00) marți-vineri (intre 08:00 – 16:00).
• studentii sunt primiti pentru verificare numai daca au trimitere din partea conducatorului lucrarii cu indicarea capitolului care urmeaza a fi verificat (formular tipizat de la secretariate, decanat, receptie UMC)
• procentul de similitudini maxim acceptat este de 20%;
• dacă se constată un procent mai mare lucrarea se va reface în timp util pentru a putea fi susținută public;
• formatul electronic al proiectului de diplomă va fi încărcat la secțiunea creată în campusul virtual al universității:

a) un fișier cu proiectul de diplomă/ lucrarea de disertatie în întregime în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
b) un fișier care conține capitolul/capitolele cu contribuția originală a absolventului la tema alocată în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență
c) raportul de similitudini în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

Perioada de încărcare a proiectului de diplomă este 03 Septembrie – 21 Septembrie 2018. Dupa aceasta data incarcarea nu va mai fi posibila, deoarece aplicatia se inchide.

Se va include in Proiectul de Diploma/ lucrarea de disertatie prima pagina a Raportului de similitudini, care contine obligatoriu nume si prenume absolvent, nume si prenume conducator, numar capitol verificat.

Absolventiii care verifica alt capitol decat cel indicat de coordonator sunt pasibili de anularea probei respective din examenul de finalizare a studiilor.

După încadrarea în procentul de similitudini maxim acceptat, proiectul (inclusiv raportul de similitudini) se leagă și se predă la secretariat in perioada stabilita.

 

Top