Home / Anunturi / Documente Examen Licență Septembrie 2018 IFR

Documente Examen Licență Septembrie 2018 IFR

Sesiune licență 24.09.2018 / 27.09.2018

În atenţia absolvenţilor promoţiilor: 2006/2010, 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2016/2017, 2017/2018 și anul IV complementar 2017/2018 care nu au susţinut examenul de licenţă începând cu data 10.09.2018 / 19.09.2018 în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00, vor depune actele necesare pentru înscriere la examenul de licenţă:

  • copie legalizată după diploma de bacalaureat -dacă nu există în dosarul personal
  • copie legalizată după certificatul de naștere – dacă nu există în dosarul personal
  • copie act identitate- dacă nu există în dosarul personal
  • proiectul de diplomă(care cuprinde si “raport de similitudini”)
  • *referatul întocmit de coordonatorul de proiect
  • *fişă de lichidare(în 2 exemplare)
  • *fişă de înscriere
  • chitanţa de 500 lei/ex. licenţă sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de licență(original și copie)
  • List Item 6

Verificarea datelor personale în “ums” în vederea eliberări corecte a diplomelor și a suplimentelor actualizarea cererii cu tema de licență
*fisele tipizate se gasesc la secretariat IFR și se eliberează in perioada-10.09.2018 / 19.09.2018

Top