Home / Anunturi / Program Cazare 2018/2019

Program Cazare 2018/2019

Nr. crt Locaţie Dată Ore
1 Cămin Studențesc Sediu Lac Mamaia – Str. Cuarţului, nr. 2, Constanţa 27.09.2018 08.00 – 10.00
2 Cămin Studențesc A2 – Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa 27.09.2018 11.00 – 15.30
3 Cămin Studențesc Far 3 – Aleea Timonei, nr. 6, Constaţa 28.09.2018 08.00 – 15.30

Au drept de cazare numai studenţii Universităţii Maritime din Constanţa care îndeplinesc integral condițiile de cazare, conform Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Complexului Studențesc de Cazare al Universității Maritime din Constanţa şi au depus cerere de cazare în termen.

Este interzisă cazarea în căminele Universităţii Maritime din Constanţa pentru studenţii care:

·      au înstrăinat locul de cazare;

·      au fost sancţionaţi cu excluderea din cămin şi sancţiunea nu a expirat la data cazării;

·      au restanţe la regia de cămin;

·      au produs pagube care nu s-au recuperat sau nu au predat inventarul;

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

a)        Prezentarea următoarelor documente:

·      carte de identitate în original şi copie;

·      copie după certificatul de naştere;

·      timbru fiscal pentru aplicarea vizei de flotant;

·      cerere pentru înscrierea în actul de identitate a  mențiunii privind stabilirea reședinței – formularul tipizat se poate descărca de pe site-ul Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța (http://www.dpjep-constanta.ro/#) sau se va procura de la Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța;

b)       Încheierea ,,Contractului individual de cazare” între Universitatea Maritimă din Constanţa şi student.

c)        Plata taxei de cazare.

Încheierea Contractului Individual de cazare se realizează numai în baza cărţii de identitate în original.

Studenții se cazează pe ani de studiu – după cum urmează:

·        Studenții care au obținut prioritate la cazare prin încadrarea în Criteriul Performanță, Criteriul Social și Criteriul Medical;

·        Studenţii din anii I, II, III, și IV (licență) și I și II masterat – forma cu frecvență, fără taxă;

·        Studenţii din anii I, II, III, și IV (licență) și I și II masterat – forma cu frecvență, cu taxă.

1. Căminul Studențesc Sediu Lac Mamaia

·        În Căminul Sediu Lac Mamaia nu se vor caza categoriile de studenţi care beneficiază de gratuitate la cazare şi nici studenţii încadraţi în criteriul caz social – “Studenți ale căror familii nu realizează, în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie”.

2. Căminul Studențesc A2

·        Studenții cu părinți cadre didactice, sau ai personalului didactic auxiliar și studenții orfani de ambii părinți/studenții proveniți din centre de plasament sau plasament familial beneficiază de gratuitate la cazare în limita subvenției acordate de Ministerul Educației Naționale, plătind diferența dintre tariful de cazare și valoarea subvenției.

3. Căminul Studențesc Far 3

·        Studenții cu părinți cadre didactice, sau ai personalului didactic auxiliar, studenții străini bursieri ai statului român și studenții orfani de ambii părinți/studenții proveniți din centre de plasament sau plasament familial beneficiază de gratuitate la cazare în limita subvenției acordate de Ministerul Educației Naționale, plătind diferența dintre tariful de cazare și valoarea subvenției.

·        În limita locurilor rămase disponibile, în Căminul Studențesc Far 3 se pot caza în următoarea ordine:

–          studenții care au depus cereri după expirarea termenului de depunere,

–          studenții cu domiciliul stabil aflat la o distanță mai mică de 50 km față de Municipiul Constanța,

–          studenții care au plătit cu întârzieri repetate regia de cămin în anul universitar 2017/2018.

Top