Acasa / Anunturi / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, prin Rector Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI ECHIPARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ UNIVERSITARĂ CORP B – BAZA NAUTICĂ, STR. CUARȚULUI, NR. 2, POR 10.3”, propus a fi amplasat în județul Constanța, municipiul Constanța, str. Cuarțului, nr.2.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, în zilele de luni până vineri, între orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Top