Home / Anunturi / Anunț Inventariere 2018

Anunț Inventariere 2018

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII DIN UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 14.11.2018 – 31.01.2019.

Astfel:
1. Comisiile de inventariere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 14.11.2018 – 14.12.2018.
2. Comisia de inventariere nr. 12 îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 14.11.2018–23.01.2019.
3. Comisia centrală de inventariere îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’, în perioada 14.11.2018 – 31.01.2019.

Top