Home / Anunturi / Documente pentru Examenul de Licență – Februarie 2019 (IFR)

Documente pentru Examenul de Licență – Februarie 2019 (IFR)

SESIUNE LICENȚĂ 26.02.2019 / 28.02.2019

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOŢIILOR: 2006/2010, 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2013/2017, 2014/2018 și ANUL IV COMPLEMENTAR 2018/2019 CARE NU AU SUSŢINUT EXAMENUL DE LICENŢĂ

ÎNCEPÂND CU DATA 04.02.2019 / 20.02.2019 în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00.

VOR DEPUNE ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ:

COPIE LEGALIZATĂ DUPĂ DIPLOMA DE BACALAUREAT -dacă nu există în dosarul personal
COPIE LEGALIZATĂ DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE – dacă nu există în dosarul personal
COPIE ACT IDENTITATE- dacă nu există în dosarul personal
PROIECTUL DE DIPLOMĂ(care cuprinde si “raport de similitudini”)
*REFERATUL întocmit de coordonatorul de proiect
*FIŞĂ DE LICHIDARE(în 2 exemplare)
*FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
3 Fotografii ¾ la costum

Chitanţa de 500 lei/ex. LICENŢĂ sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de LICENȚĂ(original și copie)
VERIFICAREA DATELOR PERSONALE ÎN “UMS” ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CORECTE A DIPLOMELOR ȘI A SUPLIMENTELOR
ACTUALIZAREA CERERII CU TEMA DE LICENȚĂ
*FISELE TIPIZATE SE GASESC LA SECRETARIAT IFR ȘI SE ELIBEREAZĂ IN PERIOADA- 04.02.2019 / 20.02.2019

Top