Home / Anunturi / Susținere teză de doctorat – Iulia Alina Anton

Susținere teză de doctorat – Iulia Alina Anton

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

anunță

SUSŢINEREA ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA VALURILOR ASUPRA MORFODINAMICII LITORALULUI ROMÂNESC,  

 elaborată de ing. drd. ANTON IULIA ALINA

descarcă CV | lista de lucrări publicate |  rezumat lb. RO | rezumat lb. EN

 Comisia de susținere publică a tezei de doctorat numită prin decizia Rectorului nr. 29/13.02.2019 este constituită din:

Preşedinte: Conf.univ. dr. ing. Ion OMOCEA – Decan Facultatea Electromecanică Navală

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. DUMITRU DINU descarcă CV

Referenţi:

Prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian RUSU – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați descarcă CV

Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel CONDURACHE – Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași descarcă CV

Prof. univ. dr. ing. FănelViorel PANAITESCU – Universitatea Maritimă din Constanţa descarcă CV

 Susținerea publică va avea loc la sediul universității, str. Mircea cel Bătrân 104, Constanța, vineri, 15 martie 2019, ora 10 00 în Sala de Conferinţe a Universităţii, etaj VII, E710

 Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul Școlii Doctorale, Parter P003

Top