Acasa / Anunturi / Tabere Studențești 2019

Tabere Studențești 2019

Tabere Studențești 2019

Formular Cerere tabere studențești

Metodologia tabere studentesti 2019

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești sunt studenții care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
  2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii de licență și la programul de studii de masterat;
  3. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studio din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);
  4. Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei, criteriul student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv criteriilor de selecție specifice.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești:

  1. Cazuri sociale: studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale;
  2. Studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști;
  3. Studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei;
  4. Studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.
TERMENE ACTIVITĂȚI
19 aprilie – 17 mai 2019 Completarea și depunerea cererii tip și a Declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
MODALITĂȚI DE DEPUNERE ·       la Camera E113 de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 14.00
·       Fax: +40-241/617.260
·       E-mail: camine@cmu-edu.eu
20 mai – 22 mai 2019 Întocmirea listelor pe categorii de studenți beneficiari
24 mai 2019 Afișarea listelor la avizierele electronice și pe site-ul universității
Afișarea Comisiei de selecție, data, ora și locația la care are loc prima ședință de selecție
03 iunie – 06 iunie 2019 Analizarea documentelor depuse și întocmirea Procesului verbal de selecție
07 iunie 2019 ora 11 Afișarea Procesului verbal de selecție la avizierele electronice și pe site-ul universității
07 iunie 2019 ora 11 – 09 iunie 2019 ora 11 Perioadă de depunere a contestațiilor

·       la Camera P014 de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 14.30

·       E-mail: camine@cmu-edu.eu

14 iunie 2019 Afișarea listelor finale
24 iunie – 25 iunie 2019 Întâlnirea Comisiei de selecție cu beneficiarii locurilor de tabără pentru alegerea locurilor disponibile în seriile de tabără

SERII TABERE 2019

Seria I

15.07 – 20.07.2019

Seria II

20.07 – 25.07.2019

Seria III

25.07 – 30.07.2019

Seria IV

30.07 – 04.08.2019

Seria V

04.08 – 09.08.2019

Seria VI

09.08 – 14.08.2019

Seria VII

14.08 – 19.08.2019

Seria VIII

19.08 – 24.08.2019

Seria IX

24.08 – 29.08.2019

Seria X

29.08 – 03.09.2019

Top