Home / Anunturi / Documente pentru Examenul de Licență – Iulie 2019 (IFR)

Documente pentru Examenul de Licență – Iulie 2019 (IFR)

SESIUNE LICENȚĂ 08.07.2019 / 12.07.2019

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOŢIILOR: 2006/2010, 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2013/2017, 2014/2018, 2015/2019 și ANUL IV COMPLEMENTAR 2018/2019

CARE NU AU SUSŢINUT EXAMENUL DE LICENŢĂ

ÎNCEPÂND CU DATA 03.06.2019 / 28.06.2019  în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00.  VOR DEPUNE ACTELE NECESARE PENTRU

ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ:

COPIE LEGALIZATĂ DUPĂ DIPLOMA DE BACALAUREAT -dacă nu există în dosarul personal

COPIE LEGALIZATĂ DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE – dacă nu există în dosarul personal

COPIE ACT IDENTITATE- dacă nu există în dosarul personal

PROIECTUL DE DIPLOMĂ(care cuprinde “raport de similitudini” și formularul tipizat semnat de profesorul coordonator de detectare a similituninilor(contribuții originale).

*REFERATUL întocmit de coordonatorul de proiect

*FIŞĂ DE LICHIDARE(în 2 exemplare)

*FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

2 Fotografii ¾ la costum

Chitanţa de 500 lei/ex. LICENŢĂ sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de LICENȚĂ(original și copie)

VERIFICAREA DATELOR PERSONALE ÎN “UMS” ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CORECTE A DIPLOMELOR ȘI A SUPLIMENTELOR

ACTUALIZAREA CERERII CU TEMA DE LICENȚĂ

*FISELE TIPIZATE SE GASESC LA SECRETARIAT IFR ȘI SE ELIBEREAZĂ IN PERIOADA- 03.06.2019 / 28.06.2019

Top