Home / Anunturi / Anunț Important Practica la bordul navelor Navigație Anul IV (ZI/IFR)

Anunț Important Practica la bordul navelor Navigație Anul IV (ZI/IFR)

În atenţia studenţilor de anul IV programul de studii : Navigaţie și Transport Maritim și Fluvial (ZI și IFR)

Studenţii care nu au efectuat voiaj de practică vor susţine un test in data de 08-02-2019, ora 9.00, sala p018 pentru acordarea notei la disciplina, practică la bordul navelor, din semestrul I.

Studenţii care au efectuat voiaj de practică vor prezenta carnetul de marinar și caietul de practică pentru verificare și notare , la catedra de navigație , până la finalizarea anului universitar curent.

Top