Acasa / Anunturi / Admitere 2019 – În atenţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural

Admitere 2019 – În atenţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural

Pentru stimularea şi încurajarea absolvenţilor de licee situate în mediul rural, în anul universitar 2019/2020 Universitatea Maritimă din Constanţa scoate la concurs un număr de 20 granturi de studii, pentru această categorie de candidaţi. Cei interesaţi pot consulta Centralizatorul liceelor din mediul rural pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la https://edu.ro/studii-licenta

Admiterea la studii de licență se face pe bază de dosar, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de Bacalaureat.

ÎN CAZUL ÎN CARE CEREREA DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE POATE SUPLIMENTA LOCURILE ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE 2019 [/ap_list]


După înmatriculare, studenţii beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi toţi ceilalţi studenţii finanţaţi de la bugetul de stat:
  • cazare cu prioritate în căminele universităţii
  • gratuitate transport cale ferată
  • decontare jumătate din costul abonamentului pentru transport în comun
  • burse de studii, în funcţie de media obţinută
  • burse sociale pentru categoriile defavorizate, conform Regualmentului UMC
  • Top