Home / Anunturi / Anunț Important Practica la bordul navelor Navigație Anul IV (IFR)

Anunț Important Practica la bordul navelor Navigație Anul IV (IFR)

În atenţia studenţilor de anul IV programul de studii : Navigaţie IFR

studenţii anului IV care nu au efectuat voiaj de practică vor susţine un test in data de 20-06-2019, ora 9.00, sala P018  pentru acordarea notei la disciplina  ,,practică la bordul navelor ,, din semestrul I.

Studenţii anului IV care au efectuat voiaj de practică vor prezenta carnetul de marinar și caietul de practică pentru verificare și notare , la catedra de navigație .

Studenții anului IV care sunt restanțieri la disciplina ,,practica (2 săpt x 30 ore)” din anul I sem. II se vor prezenta în aceleași condiții și la aceeași dată.

Top