Home / Anunturi / Documente pentru Examenul de Licență, 26-27 septembrie 2019 (IFR)

Documente pentru Examenul de Licență, 26-27 septembrie 2019 (IFR)

Sesiune licență 26.09.2019 / 27.09.2019

În atenţia absolvenţilor promoţiilor: 2006/2010, 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2013/2017, 2014/2018, 2015/2019 și anul iv complementar 2018/2019 care nu au susţinut examenul de licenţă începând cu data 06.09.2019 / 20.09.2019 în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00. vor depune actele necesare pentru înscriere la examenul de licenţă:

 1. copie legalizată după diploma de bacalaureat -dacă nu există în dosarul personal
 2. copie legalizată după certificatul de naștere – dacă nu există în dosarul personal
 3. copie act identitate- dacă nu există în dosarul personal
 4. proiectul de diplomă(care cuprinde “raport de similitudini” și formularul tipizat semnat de profesorul coordonator de detectare a similituninilor(contribuții originale).
 5. *referatul întocmit de coordonatorul de proiect
 6. *fişă de lichidare(în 2 exemplare)
 7. *fişă de înscriere
 8. 2 fotografii ¾ la costum
 9. chitanţa de 500 lei/ex. licenţă sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de licență(original și copie)
 10. verificarea datelor personale în “ums” în vederea eliberării corecte a diplomelor și a suplimentelor
 11. actualizarea cererii cu tema de licență
 12. *fisele tipizate se gasesc la secretariat ifr și se eliberează in perioada- 06.09.2019 / 20.09.2019
Top