Acasa / Anunturi / Noul program de studii de masterat “Circuits and Integrated Systems for Communications”

Noul program de studii de masterat “Circuits and Integrated Systems for Communications”

Universitatea Maritimă din Constanţa organizează studii universitare de Masterat (în limba Română și Engleză) în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, în baza acreditării obţinute de la ARACIS, pe direcţia de studii Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicații.
Programul de studii este de tip „cercetare”, circa 50% din creditele aferente fiecăruia dintre cei 2 ani de studii fiind obţinute din activitate aplicativă în cadrul unui proiect la care studenţii lucrează individual, sub coordonarea unui cadru didactic. Acest proiect devine, în final, lucrarea de disertaţie.

Experienţa cu programul de masterat Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicaţii în limba română a demonstrat că se pot integra, cu bune rezultate, absolvenţi de studii de licenţă din toate domeniile (economie, inginerie electrică, mecanică, aerospaţială, economie etc.). În acest scop, cursurile includ o primă parte de familiarizare cu domeniul, pentru studenţii care au absolvit alte specializări decât Electronică și Telecomunicații.

Absolvenţii acestui program de studii se pot insera rapid pe piaţa muncii din România şi din străinătate. Specializarea noastră acordă mobilitate şi şanse reale de angajare în marile companii de IT.

Printre disciplinele studiate la acest program de masterat enumerăm:
• Sisteme radar cu apertură sintetică
• Sisteme electronice de navigație
• Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor
• Limbaje de descriere hardware şi metodologia programării
• FPGA, Propagare, antene și diversitate, etc.

Concursul de admitere se face pe bază de interviu în data de 30 sept.-19 ora 10:00 sala E207

for more details click here

Top