Acasa / Anunturi / Noul program de studii de masterat “Securitate cibernetică și managementul riscurilor”

Noul program de studii de masterat “Securitate cibernetică și managementul riscurilor”

Începând cu acest an Universitatea Maritimă vine în întâmpinarea nevoilor firmelor private din sectorul maritim şi portuar, precum şi din cel al administraţiei publice şi guvernamentale, în pregătirea de specialişti în domeniul securităţii cibernetice, prin masteratul cu titlul de mai sus (acreditat ARACIS) cu durata de 2 ani, în limba română.

Curricula este dezvoltată în acord cu recomandările Centrului Național Cyberint și ale partenerilor din mediul economic ce oferă servicii de securitate cibernetică, incluzând aici organizaţii de prestigiu la nivel internaţional cum ar fi BIMCO, Lloyd’s, ABS, DNV-GL, precum și entităţi din România asociate Federaţiei Naţionale de Securitate Cibernetică.

Se pot înscrie absolvenţi de studii superioare din orice domeniu profesional tehnic şi non-tehnic.

Acest masterat este unic în România prin structura disciplinelor din planul de învăţământ, dintre care enumerăm:

 1. Securitatea cibernetică a sistemelor de control industrial (SCADA, PLC, DPC)
 2. Vulnerabilitățile tehnologiilor utilizate în Internet, analiză malware și IT Forensic
 3. Tehnici și instrumente de evaluare a securității cibernetice, hacking etic şi audit de securitate
 4. Competitive & Business Intelligence şi mecanisme de răspuns la crize din perspectiva Cyber Security
 5. Cadrul naţional şi european de reglementare al securităţii cibernetice
 6. Tehnologia informaţiei şi Industria 4.0
 7. Securitatea cibernetică a dispozitivelor mobile și riscurile asociate IoT
 8. Managementul tehnologiei informaţiilor prin prisma amenințărilor hibride
 9. Infracţiuni informatice în legislaţia penală română
 10. Factorul uman, ingineria socială şi criminalitatea cibernetică
 11. Investigarea infracţiunilor informatice

precum şi alte discipline care acoperă concepte şi principii de bază şi de specialitate privind:

– securitatea cibernetică, infrastructurile critice, securitatea informațională

– abilităţi în cunoaşterea Directivei europene NIST în securitatea cibernetică

– abilităţi în întelegerea şi cunoaşterea legislaţiei penale privind infracţiunile informatice, precum şi investigarea acestora

– dobândirea de abilități practice în ce privește determinarea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților de securitate cibernetică și de gestionare rapidă și eficientă a sistemelor în cazul unor incidente de securitate

UMC dispune de cel mai avansat Centru de Simulare pentru Securitate Cibernetică în Industria Maritimă.

Absolvenţii vor avea oportunități de angajare, atât în cadrul firmelor de IT, cât şi în cadrul tuturor companiilor de stat şi private, deoarece toate se confruntă cu amenințările online în spaţiul cibernetic.

Absolvenţii din cadrul UMC, vor putea aplica pentru ocuparea următoarelor poziţii:

 • Ship managers, port managers and harbour masters
 • Ship captains, ship superintendents and ship owners
 • Head of Security, Security Officer, Head of IT, IT Manager, Cybersecurity Officer
 • Allied professionals in insurance, surveying, and Flag State officers

Notă : La acest MASTERAT vor conferenţia specialişti atestaţi din ţară şi din universitate
Firme de IT din Constanţa şi Bucureşti oferă burse private studenţilor la acest masterat.

Top