Acasa / Anunturi / Selecție  Mobilități de studiu Erasmus+ 2019-2020 (sem.2)

Selecție  Mobilități de studiu Erasmus+ 2019-2020 (sem.2)

Selecție  Mobilități de studiu Erasmus+ 2019-2020 (sem.2)

Universitatea Maritimă din Constanța organizează selecția pentru un număr de 26 mobilități de studiu, cu participare în Programul Erasmus+ 2019-2020, actiunea SMS (student mobility for study).

Grantul lunar pentru o mobilitate de studiu Erasmus+ este de 500.00 Euro.

 • perioada de studiu la care studentul Erasmus participă în universitatea parteneră nu poate fi mai mică de 3 luni şi nu poate depăşi 12 luni;
 • perioada de studiu în străinătate se consideră parte integrantă a programului de studiu din UMC;
 • studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate la universitatea parteneră precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;

Universitățile partenere în organizarea mobilităților de studiu pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020

 1. Jade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven, Germania: 6 locuri (3 Electrotehnică, 3 Electromecanică)
 2. Gdynia Maritime Academy, Gdynia, Polonia: 8 locuri ( 2 Navigație, 2 Electromecanică, 1 Electrotehnică, 1Electronică, 2 Inginerie Economică)
 3. Lithuanian Maritime Academy, Klaipeda, Lituania : 6 locuri (3 Navigatie, 3 Electromecanică).
 4. Shanghai Maritime University, Shanghai, China:1 loc (Navigatie sau Electromecanică în functie de punctajul obtinut de către candidați)
 5. Maritime Academy of Asia and Pacific, Manila, Filipine1 loc (Navigatie sau Electromecanica în functie de punctajul obtinut de catre candidați)
 6. Piri Reis University,Tuzla, Istanbul, Turcia : 4 locuri, (1 Navigație, 1 Electromecanică,  1 Electrotehnică, 1 Inginerie Economică)

În vederea selecţiei, candidații îşi vor întocmi un dosar care va conţine următoarele acte:

 • Curriculum Vitae format Europass în limba engleză;
 • Scrisoare de motivație în limba engleză;
 • Situaţie şcolară;
 • Copie după actul de identitate;
 • 2 fotografii tip paşaport;
 • Declaraţie pe proprie răspundere în care să specifice că a beneficiat/ nu a beneficiat de grant Erasmus pentru participare in mobilitae de studii sau practică.

Candidații pot depune dosarele de selecție la Biroul Erasmus+ al UMC până la data de 11 noiembrie 2019 , ora 14:00 (etaj IV, sala 401).

Calendar de selecție:

15.11.2019 –  interviul de selecţie, ora 10, et IV, sala 401;
15.11. 2019  – afişarea rezultatelor

Criterii de eligibilitate și selecție:

 • studentul trebuie să fie înmatriculat la UMC în anul II sau III de studii universitare, specializarile Navigație, Electromecanică, Electrotehnică, Inginerie Economică, Electronică si telecomunicatii
 • studentul trebuie să aibă rezultate academice bune în anii universitari anteriori (să acumuleze numărul de credite necesar promovării în anul universitar următor);

Selecția dosarelor va avea loc la nivelul Biroului Erasmus+ al UMC.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media artimetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii (punctaj între 1 şi 10):

 1. Situaţia şcolară (media anilor de studiu): punctajul este egal cu media anilor de studii.
 2. Cunoştinţele lingvistice: punctajul reprezintă nota obținută la testul de limbă engleză.

În cazul prezentării unui atestat de limbă engleză, pentru nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă engleză depuse la dosar, punctajul se acordă după cum urmează: Nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte,  Nivel B1 – 5 puncte.

Evaluarea dosarului (scrisoarea de movitație, situație școlară)

Criteriile de departajare sunt în ordine:

 1. punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice
 2. punctajul obținut pentru situaţia şcolară.

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

 

 

Top