Acasa / Anunturi / ANUNȚ INVENTARIERE 2019

ANUNȚ INVENTARIERE 2019

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în perioada 18.11.2019 – 31.01.2020 va avea loc derularea activității de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din Universitatea Maritimă din Constanţa.

Astfel:

  1. Comisiile de inventariere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în perioada:11.2019 – 18.12.2019,
  1. Comisia de inventariere nr. 12 îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada    11.201923.01.2020.
  2. Comisia centrală de inventariere îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’, în perioada 11.201931.01.2020.

 

Top