Acasa / Anunturi / Documente necesare pentru examenul de licență februarie-martie 2020 (IFR)

Documente necesare pentru examenul de licență februarie-martie 2020 (IFR)

Sesiune licență 24.02.2020 / 01.03.2020

În atenţia absolvenţilor promoţiilor: 2006/2010, 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2013/2017, 2014/2018, 2015/2019 și anul iv complementar 2019/2020  care nu au susţinut examenul de licenţă.

începând cu data 03.02.2020 / 14.02.2020  în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00.  vor depune actele necesare pentru înscriere la examenul de licenţă:

  • copie legalizată după diploma de bacalaureat -dacă nu există în dosarul personal
  • copie legalizată după certificatul de naștere – dacă nu există în dosarul personal
  • copie act identitate- dacă nu există în dosarul personal
  • proiectul de diplomă(care cuprinde “raport de similitudini” și formularul tipizat semnat de profesorul coordonator de detectare a similituninilor(contribuții originale).
  • *referatul întocmit de coordonatorul de proiect
  • *fişă de lichidare(în 2 exemplare)
  • *fişă de înscriere
  • 2 fotografii ¾ la costum
  • chitanţa de 500 lei/ex. licenţă sau chitanță de 700 lei pentru repetarea examenului de licență(original și copie)

verificarea datelor personale în “ums” în vederea eliberării corecte a diplomelor și a suplimentelor

actualizarea cererii cu tema de licență

*fisele tipizate se gasesc la secretariat ifr și se eliberează in perioada- 03.02.2020 / 14.02.2020

Top