Acasa / Anunturi / În atenția absolvenților sesiune finalizare studii 24 februarie – 01 martie 2020 (Raportul de similitudini)

În atenția absolvenților sesiune finalizare studii 24 februarie – 01 martie 2020 (Raportul de similitudini)

Raportul de similitudini se obține astfel:

  • studentul și coordonatorul stabilesc capitolul/capitolele care constituie contribuția originală care va fi supusă verificării;
  • softul specializat de detectare a similitudinilor se gaseste instalat la biblioteca universității. Verificarea se face Luni (intre 13:00 –18:00) marți-vineri (intre 09:00 – 15:00).
  • studentii sunt primiti pentru verificare numai daca au trimitere din partea conducatorului lucrarii cu indicarea capitolului care urmeaza a fi verificat (formular tipizat de la secretariate)
  • procentul de similitudini maxim acceptat este de 20%;
  • dacă se constată un procent mai mare lucrarea se va reface în timp util pentru a putea fi susținută public;
  • formatul electronic al proiectului de diplomă va fi încărcat la secțiunea creată în campusul virtual al universității:
  1. a) –un fișier cu proiectul de diplomă/ lucrarea de disertatie în întregime în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

b)-un fișier care conține capitolul/capitolele cu contribuția originală a absolventului la tema alocată în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

c)-raportul de similitudini în campusul virtual al universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare” licență

Perioada de încărcare a proiectului de diplomă este 03.02.2020 – 20.02.2020

După această dată aplicaţia se închide.

Se va include in Proiectul de Diploma/ lucrarea de disertatie prima pagina a Raportului de similitudini, care contine obligatoriu nume si prenume absolvent, grad didactic, nume şi prenume conducator, titlul şi numărul capitolului verificat.

Absolventiii care verifica alt capitol decat cel indicat de coordonator sunt pasibili de anularea probei respective din examenul de finalizare a studiilor.

După încadrarea în procentul de similitudini maxim acceptat, proiectul (inclusiv raportul de similitudini şi tipizatul  semnat de profesorul coordonator cu care v-aţi prezentat la verificare ) se leagă și se predă la secretariat în perioada stabilită.

Top