Acasa / Anunturi / NOUTĂȚI CAZARE AN UNIVERSITAR 2020/2021

NOUTĂȚI CAZARE AN UNIVERSITAR 2020/2021

Derularea activităților didactice practice – respectiv a laboratoarelor, se va realiza față în față – acolo unde se hotărăște, pe baza opiniei cadrelor didactice titulare de disciplină. În acest proces universitatea va lua toate măsurile de siguranță stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Studenții care nu au domiciliul stabil în orașul Constanța sau în localități satelit – unde transportul public asigurat de stat are un caracter regulat vor fi cazați în căminele universității strict pe perioada desfășurării laboratoarelor – în limita locurilor disponibile.

Au prioritate la cazare: studenții orfani, studenții care beneficiază de bursă socială, studenții români de pretutindeni și studenții străini.

Se urmărește cazarea unui singur student pe unitatea de cazare. În cazul în care numărul solicitărilor de cazare depășește capacitatea alocată se va proceda la cazarea a maxim 2 studenți pe unitatea de cazare.

Studenții care au întocmit cereri de cazare în perioada 04.09.2020 27.09.2020 au exclusiv obligația de a-și reconfirma solicitarea de cazare.

Studenții care nu au solicitat cazare în perioada 04.09.2020 – 27.09.2020 mai pot face acest lucru pe adresa de e-mail: camine@cmu-edu.eu începând cu data de 05.03.2021 până la data de 17.03.2021 – ora 14.00

Solicitarea de cazare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

 • nume și prenume student,
 • facultatea și specializarea,
 • anul de studiu în care este înmatriculat pentru anul universitar 2020/2021,
 • forma – cu taxă/fără taxă,
 • județul și localitatea unde are domiciliul stabil și numărul de telefon și va fi însoțită de o fotocopie a actului de identitate.
 • Cerere-cazare-formular-2020-2021

Tarifele de cazare vor fi cele aferente anului universitar 2019/2020, calculate pentru perioada în care se acordă cazare.

Nr. crt Categorii de studenți Tarif pe lună/student

Cămin SLM

Tarif pe lună/student

Cămin A2

Tarif pe lună/student

Cămin Far3

1. Student(ă) român/româncă înmatriculat(ă) la forma de studii fără taxă ¨ 261 lei ¨ 179 lei ¨ 119 lei
2. Student(ă) român/româncă înmatriculat(ă) la forma de studii cu taxă ¨ 397 lei ¨ 315 lei ¨ 255 lei
3 Student(ă) român/româncă cu părinți încadrați în categoria personal didactic/didactic auxiliar ¨ 193 lei ¨ 111 lei ¨ 51 lei
4. Student(ă) român/româncă orfan(ă)/ prove-nit(ă) din centrele de plasament ¨  193 lei ¨ 111 lei ¨ 51 lei
5 Student(ă) de origine etnică română din afara granițelor țării, student(ă) cu cetățenia română dar cu domiciliul în străinătate ¨ 193 lei ¨ 111 lei ¨ 0 lei
6 Student străin, bursier al statului român ¨ 193 lei ¨ 111 lei ¨ 0 lei
7 Student străin, pe cont propriu nevalutar ¨ 397 lei ¨ 315 lei ¨ 255 lei
8 Student străin, pe cont propriu valutar ¨ 920 lei ¨ 541 lei ¨ 437 lei
Plata serviciilor de cazare se va efectua în avans. Stabilirea tarifului datorat pentru o zi de cazare se face împărțind valoarea tarifului lunar de cazare la numărul de zile pe care le are luna.  Ultima zi, în care studentul are obligația să părăsească unitatea de cazare până în ora 12, nu se plătește.

Plata serviciilor de cazare se va efectua începând cu momentul publicării Listelor de repartiție în cămin.

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANȚA

COD FISCAL: 2747321

COD IBAN: RO 98 TREZ 231 20F 33 14 00 XXXX

În cazul acestor tipuri de plată va trebui să transmiteți dovada realizării plății pe adresa de e-mail desemnată pentru fiecare cămin:


Pentru evitarea neînțelegerilor sau erorilor studenții vor trebui să poată face dovada plății și la preluarea locului de cazare – dacă li se solicită.

 • Studenții pot plăti direct la administratorii căminelor – în programul 800 – 1500, de luni până vineri. Avem rugămintea să plătiți suma fixă, pentru a nu fi necesară acordarea restului.

În scopul prevenirii înfectării cu SARS-CoV-2 nu se vor prezenta la cazare studenții care:

 1. Au interacționat în ultimele 14 zile dinaintea cazării cu persoane confirmate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2. Exepție fac studenții care au avut infecție Covid 19 cu cel mult 70 de zile înaintea perioadei de cazare și studenții care au efectuat vaccinul împotriva Covid 19 – pentru aceste cazuri se prezintă documentele medicale.
 2. Prezintă simptomele specifice infectării cu Covid 19.

REGULI PENTRU STUDENȚII CAZAȚI ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII

Studenții cazați în căminele Universității Maritime din Constanța au următoarele obligații:

 • să limiteze pe cât posibil contactul direct cu restul persoanelor cazate și cu personalul universității;
 • să respecte cu strictețe normele de igienă;
 • să nu organizeze și să nu participe la întâlniri cu scop recreativ (atât în incinta căminelor cât și în exterior);
 • să nu primească vizite din partea unor persoane din exteriorul căminului;
 • să nu primească în camera repartizată alte persoane cazate în cămin;
 • să evite ieșirile/intrările frecvente în incinta căminului;
 • să anunțe administratorul cu privire la plecarea din cămin;

În cazul în care nu sunt respectate aceste reguli, personalul universității are dreptul să procedeze la excluderea studenților din cămin, fără alte proceduri disciplinare.

Top