Acasa / Anunturi / Anunț recuperare laboratoare

Anunț recuperare laboratoare

Anunț recuperare laboratoare față în față

În contextul restricțiilor impuse de declararea stării de urgență pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19, începând cu 14 martie 2020, Universitatea Maritimă din Constanța a anulat cursurile “față în față” și le-a transferat integral în mediul online.

În ceea ce privește activitățile de practică și laborator, platforma virtuală permite doar realizarea parțială a acestora. Astfel, pentru a asigura parcurgerea tuturor lucrărilor de laborator incluse în planurile de învățământ și însușirea tuturor competențelor practice prevăzute în programele analitice ale disciplinelor de specialitate, Universitatea Maritimă din Constanța va organiza ore de laborator în sistem față în față” începând de luni, 18 mai 2020. Demersul este necesar pentru îndeplinirea tuturor condițiilor de pregătire impuse de organismele internaționale de reglementare a învățământului de marină.

În același timp, UMC a luat o serie de măsuri necesare pentru reducerea riscurilor răspândirii infecției cu COVID-19. Astfel, participarea cadrelor didactice și a studenților la orele de laborator se bazează pe o decizie voluntară, neavând caracter obligatoriu. Există, totuși, obligativitatea parcurgerii integrale a orelor de laborator corespunzătoare planului de învățământ, pentru a putea susține examenul la disciplinele respective.

Orele de laborator se vor desfășura cu grupe de 8-10 studenți, păstrând distanța recomandată între aceștia. Sălile vor fi dezinfectate corespunzător după fiecare sesiune de lucrări. UMC a achiziționat 2000 de măști și 2000 de perechi de mănuși care vor fi distribuite studenților și cadrelor didactice participante la orele de laborator. S-au procurat, de asemenea, 20 de aparate pentru purificarea aerului, 6 fiind deja montate în spațiile de învățământ.

Măsuri speciale s-au luat și în cazul studenților care doresc să fie cazați în căminele universității pe perioada recuperării orelor de laborator. Aceștia vor fi cazați câte unul în cameră, respectându-se astfel măsurile de distanțare recomandate.

Sesiunea de examene aferentă acestui semestru nu se va desfășura într-o perioadă fixă prestabilită, ci va permite programarea examenelor pe măsură ce orele de laborator vor fi recuperate.

Mențiuni suplimentare:

  • Orarul pentru recuperarea laboratoarelor va fi stabilit, preferabil, de către cadrul didactic care desfășoară orele de laborator și comunicat oficial studenților;
  • Laboratoarele care nu s-au putut desfășura în regim online se vor recupera, pe grupe, în sesiuni de max. 6 h/zi. Această măsură vine în sprijinul studenților care solicită cazare în spațiile universității, astfel încât perioada șederii în cămin să fie cât mai scurtă;
  • Studenții nu sunt obligați în nici un fel să participe la orele de recuperare a laboratoarelor. Parcurgerea acestor ore este însă obligatorie pentru a putea susține examenele la disciplinele respective;
  • Sesiunea de examene va începe după data de 1 iunie 2020, astfel încât să existe o perioadă de două săptămâni dedicată integral recuperării orelor de laborator. În mod excepțional, la disciplinele unde nu se pot recupera toate laboratoarele restante până la data de 1 iunie, sesiunea de examene se va prelungi.

Orarele pentru recuperarea laboratoarelor vor fi postate pe pagina web a universității: www.cmu-edu.eu.

Top