Acasa / Anunturi / CAZARE AN UNIVERSITAR 2020/2021

CAZARE AN UNIVERSITAR 2020/2021

Pentru derularea în condiții de siguranță a activităților didactice, în contextul actual al evoluției pandemiei, Universitatea Maritimă din Constanța a optat pentru desfășurarea on-line a cursurilor pentru primul semestru al anului universitar 2020/2021.

Derularea activităților didactice practice – respectiv a laboratoarelor, se va realiza față în față – acolo unde se hotărăște, pe baza opiniei cadrelor didactice titulare de disciplină. În acest proces universitatea va lua toate măsurile de siguranță stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Studenții care nu au domiciliul stabil în orașul Constanța sau în localități satelit – unde transportul public asigurat de stat are un caracter regulat vor fi cazați în căminele universității pe perioada desfășurării laboratoarelor.  Se păstrează condițiile de siguranță, respectiv cazarea unui singur student pe unitatea de cazare, strict pe perioada desfășurării laboratoarelor. Se aprobă cazarea în aceeași unitate de cazare pentru frați.

Solicitarea de cazare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

  • nume și prenume student,
  • facultatea și specializarea
  • anul de studiu în care este înmatriculat pentru anul universitar 2020/2021
  • forma – cu taxă/fără taxă,
  • județul și localitatea unde are domiciliul stabil 
  • numărul de telefon și va fi însoțită de o fotocopie a actului de identitate.
  • Cerere cazare formular 2020-2021

Pentru a intra în evidența Complexului Studențesc de Cazare ca având nevoie de un loc de cazare pe perioada de desfășurare a laboratoarelor studenții vor transmite solicitările de cazare pe adresa de e-mail: camine@cmu-edu.eu începând cu data de 04.09.2020 până la data de 27.09.2020.

Nu primesc cazare studenții care figurează cu debite în evidența contabilă a Complexului Studențesc de Cazare.

Tarifele de cazare vor fi cele aferente anului universitar 2019/2020, calculate pentru perioada în care se acordă cazare. Plata serviciilor de cazare se va efectua în avans.

În cazul în care studentul a optat inițial pentru cazare și apoi s-a hotărât să renunțe, acesta are obligația să anunțe retragerea de la cazare pe adresa de e-mail camine@cmu-edu.eu .

Top