Acasa / Anunturi / Dosarele pentru mobilități ERASMUS+ se depun online

Dosarele pentru mobilități ERASMUS+ se depun online

Studenții interesați să desfășoare mobilități de plasament la bordul navei, finanțate prin programul ERASMUS+, sunt rugați să trimită dosarul de candidatură către Departamentul Consiliere Profesională și Promovare, pe adresa de e-mail: imo@cmu-edu.eu

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. Adeverință de la agenția de crewing
  2. Cerere tip (se descarca de aici, se completează, se semnează și se scanează)
  3. Situația școlară la zi (se va solicita de către student, printr-un e-mail trimis la adresa secretariat@cmu-edu.eu. Secretariatul va întocmi foaia matricolă și o va transmite, în original, Departamentului Consiliere Profesională și Promovare)
  4. Scrisoare de intenție (se va completa de mână, după modelul anexat, și se va scana)
  5. Declarație pe proprie răspundere privind participarea anterioară la stagii de mobilități ERASMUS+ (se va completa de mână, după modelul anexat, și se va scana)
  6. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor în scopul participării în mobilitate ERASMUS+ (se descarcă de aici, se completează, se semnează și se scanează)
  7. CV în format Europass, în limba română și în limba engleză
  8. Extras de cont – EURO, deschis la BRD, cu adresa filialei băncii
  9. Copie BI / CI
  10. Copii după documente relevante care să susțină înformațiile din CV: adeverințe cursuri IMO, carnet de marinar, brevet de cadet, pașaport

Toate documentele care constituie dosarul de candidatură, cu excepția adeverinței, vor fi trimise în avans, în vederea verificării. Adeverința va fi trimisă ulterior, imediat ce va fi eliberată de către agenția de crewing.

Vă amintim că studenții care au desfășurat deja mobilități de plasament pot beneficia de un al doilea voiaj, în limita a 12 luni pe parcursul unui ciclu de studii.

De asemenea, pot candida pentru o mobilitate de plasament și studenții înmatriculați la studii universitare de master. În cazul celor care au desfășurat practică ambarcată anterior, perioada pentru care se acordă grantul nu poate depăși perioada rămasă până la completarea celor 12 luni de cadeție obligatorie pentru susținerea examenului de brevet.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Biroului ERASMUS+ (vasilica.onofrei@cmu-edu.eu) și Departamentului Consiliere Profesională și Promovare (imo@cmu-edu.eu).

Top