Acasa / Anunturi / Anunț de cazare pe perioada practicii

Anunț de cazare pe perioada practicii

 1. Solicitare cazare

Studenții Universității Maritime din Constanța, școlarizați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanță mai mare de 50 km față de Municipiul Constanța pot solicita cazare în căminele universității pentru perioada de desfășurare a sesiunilor de practică, coordonate de către Universitatea Maritimă din Constanța.

I.1. Solicitarea se face în scris, completând formularul ,,Cerere de cazare”, care va fi descărcat de pe site-ul universității (www.cmu-edu.eu).

I.2. Formularul ,,Cerere de cazare” însoțit de o copie a actului de identitate se transmite în format electronic pe adresa de e-mail camine@cmu-edu.eu. Studenții primesc e-mail cu numărul de înregistrare al solicitării de cazare – în caz contrar, se consideră că solicitarea nu a fost primită.

1.3. Cererile de cazare se depun până la data de 25.05.2021 ora 12.30.

 

 1. Condiții de cazare

II.1. Pe o unitate de cazare vor fi repartizați concomitent maxim doi studenți.

II.2. Se vor ocupa treptat cele trei cămine în ordinea: Cămin Studențesc Far3, Cămin Studențesc A2 și Cămin Studențesc Sediu Lac Mamaia. Repartizarea studenților în cămine se va realiza în funcție de: perioada de practică, anul de studiu, specializare – fără să se țină cont de preferințele studenților.

II.3. În cazul în care solicitările depășesc numărul de locuri de cazare disponibile departajarea se va efectua prin aplicarea priorității pe criteriul performanță (studenții beneficiari ai burselor de merit și performanță), criteriul social (studenți români de pretutindeni, studenți străini bursieri, studenții orfani și studenții beneficiari ai bursei sociale) și medical (studenții beneficiari ai bursei medicale).

II.4. Tarifele de cazare vor fi cele aferente anului universitar 2019/2020, calculate pentru perioada în care se acordă cazare.

 

Nr. crt Categorii de studenți Tarif pe lună/student

Cămin SLM

Tarif pe lună/student

Cămin A2

Tarif pe lună/student

Cămin Far3

1. Student(ă) român/româncă înmatriculat(ă) la forma de studii fără taxă ¨ 261 lei ¨ 179 lei ¨ 119 lei
2. Student(ă) român/româncă înmatriculat(ă) la forma de studii cu taxă ¨ 397 lei ¨ 315 lei ¨ 255 lei
3 Student(ă) român/româncă cu părinți încadrați în categoria personal didactic/didactic auxiliar ¨ 193 lei ¨ 111 lei ¨ 51 lei
4. Student(ă) român/româncă orfan(ă)/ prove-nit(ă) din centrele de plasament ¨  193 lei ¨ 111 lei ¨ 51 lei
5 Student(ă) de origine etnică română din afara granițelor țării, student(ă) cu cetățenia română dar cu domiciliul în străinătate ¨ 193 lei ¨ 111 lei ¨ 0 lei
6 Student străin, bursier al statului român ¨ 193 lei ¨ 111 lei ¨ 0 lei
7 Student străin, pe cont propriu nevalutar ¨ 397 lei ¨ 315 lei ¨ 255 lei
8 Student străin, pe cont propriu valutar ¨ 920 lei ¨ 541 lei ¨ 437 lei

 

Plata serviciilor de cazare se va efectua în avans. Stabilirea tarifului datorat pentru o zi de cazare se face împărțind valoarea tarifului lunar de cazare la numărul de zile pe care le are luna. Ultima zi, în care studentul are obligația să părăsească unitatea de cazare până în ora 12, nu se plătește.

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANȚA

COD FISCAL: 2747321

COD IBAN: RO 98 TREZ 231 20F 33 14 00 XXXX

În cazul acestor tipuri de plată va trebui să transmiteți dovada realizării plății pe adresa de e-mail desemnată pentru fiecare cămin:

Cămin Studențesc SLM: administratie.slm@cmu-edu.eu   

Cămin Studențesc A2: administratie.sediulcentral@cmu-edu.eu

Cămin Studențesc Far3: administratie.far3@cmu-edu.eu

Pentru evitarea neînțelegerilor sau erorilor studenții vor trebui să poată face dovada plății și la preluarea locului de cazare – dacă li se solicită.

 • Studenții pot plăti direct la administratorii căminelor – în programul 800 – 1500, de luni până vineri. Avem rugămintea să plătiți suma fixă, pentru a nu fi necesară acordarea restului.

II.5. În scopul prevenirii infectării cu SARS-CoV-2 nu se vor prezenta la cazare studenții care:

 1. Au interacționat în ultimele 14 zile dinaintea cazării cu persoane confirmate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2. Excepție fac studenții care au avut infecție Covid 19 cu cel mult 70 de zile înaintea perioadei de cazare și studenții care au efectuat vaccinul împotriva Covid 19 – pentru aceste cazuri se prezintă documentele medicale.
 2. Prezintă simptomele specifice infectării cu Covid 19.

 

REGULI PENTRU STUDENȚII CAZAȚI ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII

Studenții cazați în căminele Universității Maritime din Constanța au următoarele obligații:

 • să limiteze pe cât posibil contactul direct cu restul persoanelor cazate și cu personalul universității;
 • să respecte cu strictețe normele de igienă;
 • să nu organizeze și să nu participe la întâlniri cu scop recreativ (atât în incinta căminelor cât și în exterior);
 • să nu primească vizite din partea unor persoane din exteriorul căminului;
 • să nu primească în camera repartizată alte persoane cazate în cămin;
 • să evite ieșirile/intrările frecvente în incinta căminului;
 • să anunțe administratorul cu privire la plecarea din cămin.

În cazul în care nu sunt respectate aceste reguli, personalul universității are dreptul să procedeze la excluderea studenților din cămin, fără alte proceduri disciplinare.

Top