Acasa / Anunturi / Informații privind cazarea pentru viitorii studenți înmatriculați în anul I de studiu 2021/2022

Informații privind cazarea pentru viitorii studenți înmatriculați în anul I de studiu 2021/2022

Pot solicita cazare în căminele universității studenții Universității Maritime din Constanța, înmatriculați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanță mai mare de 50 km față de municipiul Constanța.

Solicitarea de cazare se face în scris, completând formularul Cerere de cazare și se transmite pe adresa de e-mail camine@cmu-edu.eu – împreună cu fotocopia actului de identitate. Solicitarea se consideră depusă dacă studenții primesc e-mail cu numărul de înregistrare al solicitării de cazare.

Perioada de depunere a cererilor de cazare – pentru anul I de studiu 2021/2022 este de la finalizarea procedurii de înmatriculare până la data de 22 septembrie 2021.

Au prioritate la cazare studenții:

  1. înmatriculați la forma fără taxă;
  2. străini/români de pretutindeni – bursieri ai statului român;
  3. orfani sau proveniți din centre de plasament sau plasament familial;
  4. care au părinți cadre didactice sau cadre didactice auxiliare;
  5. care provin din familii cu venituri reduse sau proveniți din medii cu risc socio-economic ridicat;
  6. care în urma unor accidente întâmpină greutăți în deplasarea la cursuri, sau care suferă de afecțiuni grave, necontagioase.
Top