Acasa / Anunturi / Informații privind cazarea pentru studenții înmatriculați în anii II, III și IV de studiu 2021-2022

Informații privind cazarea pentru studenții înmatriculați în anii II, III și IV de studiu 2021-2022

INFORMAȚII PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ANII II, III ȘI IV DE STUDIU 2021/2022

Pot solicita cazare în căminele universității studenții Universității Maritime din Constanța, înmatriculați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanță mai mare de 50 km față de municipiul Constanța.

Cazarea se oferă în limita locurilor disponibile – strict pe perioada desfășurării activităților didactice cu prezență fizică obligatorie – așa cum vor fi ele stabilite de către Senatul Universității Maritime din Constanța pentru anul universitar 2021/2022, în strânsă relație cu evoluția pandemiei la nivel național și internațional.Solicitarea de cazare se face în scris, completând formularul Cerere de cazare și se transmite pe adresa de e-mail camine@cmu-edu.eu – împreună cu fotocopia actului de identitate. Solicitarea se consideră depusă dacă studenții primesc e-mail cu numărul de înregistrare al solicitării de cazare.

Perioada de depunere a cererilor de cazare este 26.08.2021 – 15.09.2021.

Au prioritate la cazare studenții:

  • care au încheiat anul universitar 2020/2021 cu o medie mai mare sau egală cu 8.50;
  • străini/români de pretutindeni – bursieri ai statului român;
  • orfani sau proveniți din centre de plasament sau plasament familial;
  • care au părinți cadre didactice sau cadre didactice auxiliare;
  • înmatriculați la forma fără taxă;
  • care provin din familii cu venituri reduse
  • care provin din medii cu risc socio-economic ridicat;
  • care în urma unor accidente întâmpină greutăți în deplasarea la cursuri, sau care suferă de afecțiuni grave, necontagioase.
Top