Acasa / Anunturi / Programul de cazare pentru anul universitar 2021/2022 ANUL I DE STUDIU

Programul de cazare pentru anul universitar 2021/2022 ANUL I DE STUDIU

Programul de cazare pentru anul universitar 2021/2022 ANUL I DE STUDIU

 

Nr. Crt. Locația Data Ora
1. Cămin Studențesc A2 – Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 104, Constanța 27.09.2021 08:00-10:00
2.  

Cămin Studențesc Far 3 – Aleea Timonei, Nr. 6, Constanța

 

27.09.2021

08:00-10:00
11:00-14:00

 

Pentru Cămin Studențesc Far 3, în intervalul orar 08:00-10:00 se vor caza doar studenți străini bursieri ai statului român și studenții români de pretutindeni, urmând ca de la ora 11:00 să fie cazați studenții români în ordinea priorității de cazare.

Au drept de cazare numai studenţii Universităţii Maritime din Constanţa care îndeplinesc integral condițiile de cazare, conform Regulamentului privind Organizarea şi Funcționarea Complexului Studențesc de Cazare al Universității Maritime din Constanţa.

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 1. a) Prezentarea următoarelor documente:
 • carte de identitate în original şi copie;
 • copie după certificatul de naştere;
 • timbru fiscal pentru aplicarea vizei de flotant;
 • cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – formularul tipizat se poate descărca de pe site-ul Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța (http://www.dpjep-constanta.ro/#) sau se va procura de la Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța;

Studenții cu părinți încadrați  în categoria personal didactic/didactic auxiliar vor prezenta la cazare Adeverința de părinte cadru didactic/didactic auxiliar emisă în anul în curs, semnată de persoanele autorizate, ștampilată și vizată de Inspectoratul Județean de care aparține unitatea de învățământ.

 1. b) Încheierea ,,Contractului individual de cazare” între Universitatea Maritimă din Constanţa şi student.
 2. c) Plata taxei de cazare.

Încheierea Contractului Individual de cazare se realizează numai în baza cărţii de identitate în original.

Studenții de anul I se cazează după cum urmează:

 • Studenții care au obținut prioritate la cazare prin încadrarea în Criteriul Performanță, Criteriul Social și Criteriul Medical;
 • Studenţii înmatriculați la forma cu frecvență, fără taxă;
 • Studenţii la forma cu frecvență, cu taxă.

Conform Regulamentului privind Organizarea şi Funcționarea Complexului Studențesc de Cazare al Universității Maritime din Constanţa art. 11B, punctul 1:

Studenții străini bursieri ai statului român, masteranzii, doctoranzii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova și din Ucraina, cei de origine etnică română din afara granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul în străinătate vor primi cazare cu prioritate în căminul în care procentul de acoperire a tarifului de cazare de către subvenția lunară este cel mai mare – respectiv Căminul Studențesc Far3.

 

REGULI ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII COVID – 19

Având în vedere incidența de 2,51 din municipiul Constanța la data de 22.09.2021, studenții și însoțitorii lor – participanți la cazare –  vor respecta în mod obligatoriu următoarele reguli:

 • studenții vor veni însoțiți de către o singură persoană;
 • vor purta masca regulamentar (astfel încât să se acopere nasul și gura) pe toată perioada de derulare a procesului de distribuire pe camera de cazare – INCLUSIV ÎN AER LIBER;
 • vor păstra distanța de siguranță între ei și restul participanților la cazare;
 • vor pătrunde în instituție doar când vor fi strigați de către un membru al echipei de cazare;
 • după instalarea în camera de cazare a studentului, persoana care îl însoțește părăsește instituția și eliberează perimetrul în care se derulează activitatea de cazare;
 • studenții distribuiți pe camere vor evita părăsirea acestora până la finalizarea activității de cazare;
 • studenții distribuiți pe camere nu vor părăsi incinta până când nu sunt definitivate toate formele de cazare – contract, plată regie, primire cazarmament.

 

Top