Acasa / Anunturi / Programare Reexamninari

Programare Reexamninari

Facultatea de Electromecanica programare Reexaminare
Facultatea de Navigatie programare Reexaminare

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR/MASTERANZILOR DIN ANII TERMINALI

Studenții (anul IV/ IV PS/ IV complementar) si masteranzii (anul II/ II PS/ II complementar) vor putea participa la sesiunea de reexaminari DOAR CU CERERE (descarcă) transmisă la decanat@cmu-edu.eu până la 20.06.2022 ora 7:00 A.M. , respectând urmatoarele condiții:

  • Proiectul de diplomă/disertație depus în secretariat (până la 17.06.2022)
  • Taxa de școlarizare achitată
  • Pentru disciplinele anului IV se va ține cont de prezența la laboratoarele față în față, cadrul didactic decide primirea la reexaminare; NU EXISTĂ TAXĂ DE REEXAMINARE
  • Doar pentru studenții/masteranzii care au maxim 3 RESTANȚE în vederea susținerii examenului de finalizare studii în Sesiunea Iulie 2022
  • Pentru disciplinele din anii anteriori (indiferent de anul sau semestrul din care este disciplina restantă) TAXA DE REEXAMINARE ESTE DE 100 LEI/ EXAMEN

**Studenții care susțin restanțele la disciplinele din anul IV în sesiunea de reexaminare din vară (20 Iunie – 26 Iunie 2022) și nu le promovează vor achita în sesiunea de restanțe toamnă taxa de reexaminare de 100 lei/ examen

Top