Acasa / Anunturi / SESIUNEA ANUALĂ DE CAZĂRI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

SESIUNEA ANUALĂ DE CAZĂRI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

SESIUNEA ANUALĂ DE CAZĂRI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

I. PROGRAM CAZĂRI

MIERCURI – 28.09.2022

 • Cămin Studențesc SLM interval orar 08:00 – 10:00
 •  Cămin Studențesc A2 interval orar 11:00 – 15:00

JOI – 29.09.2022

 • Cămin Studențesc Far 3 interval orar 08:00 – 15:00

Studenții care se regăsesc pe Lista de repartiție în căminele universității trebuie să se prezinte la cazare în locul și în programul anunțat. Aceștia vor avea asupra lor cartea de identitate în original și în copie.

Dacă din motive obiective studenții nu se pot prezenta la cazare în programul stabilit aceștia au posibilitatea de a împuternici o altă persoană pentru preluarea locului de cazare prin completarea formularului de împuternicire.

Pentru studenții străini se va ține cont de condițiile internaționale de călătorie.

În cazul preluării locului de cazare în baza unei împuterniciri, titularul dreptului de cazare are obligația să încheie contractul de cazare în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. Neocuparea locului de cazare în termenul de 5 zile lucrătoare de la data efectuării cazării conduce la pierderea locului de cazare.

II. DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CAZARE

După distribuirea pe locurile de cazare a studenților care au solicitat și au obținut prioritate la cazare prin încadrarea în:

 • Criteriul Performanță;
 • Criteriul Social;
 • Criteriul Medical;
 • Criteriul Voluntariat

Comisiile Studențești de cazare au procedat la repartizarea locurilor de cazare după cum urmează:

 • 1. Studenții de la studiile de licență care intră în anul I de studiu, forma fără taxă;
 • 2. Studenții de la studiile de licență care intră în anii II, III, IV și master anul II de studiu, forma fără taxă;
 • 3. Studenții de la studiile de licență care intră în anul I de studiu, forma cu taxă – în ordinea descrescătoare a notei de admitere;
 • 4. Studenții de la studiile de licență care intră în anii II, III, IV și master anul II de studiu, forma cu taxă – în ordinea descrescătoare a mediei sau al numărului de credite obținute în anul universitar 2021/2022;
 • 5. Studenții de la studiile de masterat care intră în anul I de studiu, forma fără taxă se cazează în ordinea descrescătoare a notei de admitere;
 • 6. Studenții de la studiile de masterat care intră în anul I de studiu, forma cu taxă se cazează în ordinea descrescătoare a notei de admitere.

Pentru studenții de la studiile de master care intră în anul I forma fără taxă și la forma cu taxă s-au reținut 4 locuri de cazare în Cămin Studențesc A2 și 6 locuri de cazare în Căminul Studențesc Far3 – având în vedere faptul că admiterea și confirmarea la studiile de masterat au loc începând cu data de 26.09.2022.

Clasificarea studenților și repartizarea acestora pe cămine s-a realizat utilizând situația lor școlară de la data de 20.09.2022 – Conform art. 14 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Complexului Studențesc de cazare.

Top