Acasa / Event / Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

May
10

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

International Students’ Scientific Workshop

Organizată de Universitatea Maritimă din Constanța

10 – 12 Mai 2019

Domeniile de interes sunt:

 1. Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial;
 2. Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
 3. Inginerie Mecanică;
 4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie;
 5. Ştiinţe Fundamentale;
 6. Ştiinţe Umaniste;
 7. Inginerie Electrică;
 8. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Pot participa studenți din toți anii de studiu de la Universitatea Maritimă din Constanța sau de la alte universități din țară și din străinătate.

Cei interesați pot trimite până la data de 3 mai 2019 „Formularul de înscriere” completat pe adresa de e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă pe aceeași adresă până la data de 6 mai 2019.

Toate lucrările vor fi redactate și susținute în limba engleză. Toate lucrările prezentate vor fi recenzate în vederea publicării într-un volum electronic cu cod ISSN.


Program Sesiune
Conditii de Redactare
Formular de Inscriere
Contact:
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Acomi (tel: 0721 287 877)
Ș.l. univ. dr. ing. Adrian Sabău (0730 006 930)
Bianca Dobre (tel: 0754 065 171)
e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu

10 – 12 May 2019

The main topics are:

 1. Navigation and Maritime and River Transport;
 2. Economic and Legal Aspects in Transports;
 3. Mechanical Engineering;
 4. Engineering and Environment Protection in Industry;
 5. Fundamental Sciences;
 6. Humanities;
 7. Electrical Engineering;
 8. Technologies and Teleommunication Systems.

Students from Constanta Maritime University and from other Romanian Universities and from abroad may join the workshop.

Those who are interested can send the “Application Form” filled to the e-mail address bianca.dobre@cmu-edu.eu, no later than 3rd of May 2019. The final paper written in Word format shall be sent to the same address no later than 6th of May 2019.

All papers shall be edited and presented in English language. All papers submitted will be reviewed for publication in the workshop proceeding with ISSN code (electronic version).


Schedule
General Conditions
Application Form
Contact:
Assoc. Prof. Nicoleta Acomi, Ph. D.  (tel: 0721287877)
Lecturer Adrian Sabău, Ph. D.  (0730006930)
Bianca Dobre  (tel: 0754065171)
e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu
Top