Acasa / Event / Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

May
21

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

International Students’ Scientific Workshop

Organizată de Universitatea Maritimă din Constanța

21 – 23 Mai 2021

Domeniile de interes sunt:

 1. Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial;
 2. Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
 3. Inginerie Mecanică;
 4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie;
 5. Ştiinţe Fundamentale;
 6. Ştiinţe Umaniste;
 7. Inginerie Electrică;
 8. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Pot participa studenți din toți anii de studiu de la Universitatea Maritimă din Constanța sau de la alte universități din țară și din străinătate.

Cei interesaţi trebuie să trimită până la data de 14 mai 2021 „Formularul de înscriere” completat la adresa de e-mail: georgiana.buzu@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă la aceeași adresă până la data de 19 mai 2021.

Toate lucrările vor fi redactate şi susţinute în limba engleză. Toate lucrările prezentate se vor publica într-un volum electronic cu cod ISSN.


Contact:

21– 23 May 2021

The main topics are:

 1. Navigation and Maritime and River Transport;
 2. Economic and Legal Aspects in Transports;
 3. Mechanical Engineering;
 4. Engineering and Environment Protection in Industry;
 5. Fundamental Sciences;
 6. Humanities;
 7. Electrical Engineering;
 8. Technologies and Teleommunication Systems.

Students from Constanta Maritime University and from other Romanian Universities and from abroad may join the workshop.

Those who are interested can send the “Application Form” filled to the e-mail address georgiana.buzu@cmu-edu.eu, no later than 14th May 2021. The final paper written in Word shall be sent to the same address no later than 19th May 2021.

All papers should be edited and presented in English language. All papers submitted will be published in the workshop Proceeding with ISSN code (electronical version).


Contact:
Top