Erasmul+ Programme, Leonardo da Vinci, TEMPUS

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de derulare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect
1 14-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Carmen
2 12-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2012-2013 Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Carmen
3 13-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2013-2014 Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Carmen
4 11-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2011-2012 Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Carmen
5 LLP_LdV/PLM/ 2010/RO/167 Promovarea competenţelor absolvenţilor în domeniul maritim: oportunităţi de lucru în industria maritimă europeană – PROCOMP 2010-2011 Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Carmen
6 10-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2010-2011 Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Carmen
7 RO/05/B/F/PP-175004 Dezvoltarea noilor curricule în domeniul maritim – E-MARINE 2005-2008 Prof.univ.dr.ing. Carp Doina
8 09-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2009-2010 Ing.ec. Dănilă Ionela
9 08-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2008-2009 Ing.ec. Dănilă Ionela
10 07-ERA-RO CONSTAN03 Program Erasmus – Actiunile TA, SP 2007-2008 Ing.ec. Dănilă Ionela
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
11 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania – MArED 2013-2016 Conf.univ.dr.ing. Stanca Costel
12 NL/08/LLP-LdV/TOI/123006 Maritime Education Platform – MEP 2008-2010 Raicu Gabriel
13 244/2006, cod. 13034 Promovarea Cercetării Româneşti din domeniul naval în contextul integrării în platforma tehnologică Europeană – Ro-Waterborne 2006-2008 Prof.univ.dr.ing. Carp Doina
14 DK/06/B/F/PP – 145617 Dezvoltarea competenţelor lectorilor în domeniul maritim – MARICOMP 2006-2008 Ş.L. dr. Raicu Gabriel
15 PP 146 102/2004 Distant Simulation and Tutorial Systems on Board – New Approaches to Ensure Work Process Oriented Maritime Education and Training – SITUMET 2004-2007 Ş.L.dr.ing. Laurenţiu Chiotoroiu