Programul CAPACITĂŢI, Programul RESURSE UMANE, Programul IDEI, Programul PARTENERIATE, POS CCE

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect
1 435/18.06.2010 Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie 2010-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
2 Nr. 40/11.05.2009, 228/Cod SMIS-CSNR 2766 Creşterea capacităţii de CD din cadru UMC prin achiziţionarea de software-uri performante – CCDASP 2009 Ş.L. dr. Raicu Gabriel
3 TD-40/03.06.2008 Contribuţii privind optimizarea calculului etravelor de navă 2008-2009 Asist.univ.drd. Popa Adrian
4 Idei 1223 Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de calculator 2007-2010 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
5 GR13/19.05.2007 Modelarea şi optimizarea infrastructurii navigabile în portul Constanţa şi Constanţa-Sud Agigea pentru creşterea siguranţei navigabile şi eficientizarea manevrelor navelor de mare tonaj – OPTIMPORT 2006-2008 Conf.univ.dr. Bârsan Eugen
6 1447/2005, 27679/14.03.2005 Investigarea interactiilor relativiste multiparticular in cadrul colaborarii – MARUSYA 2005-2006 Ş.L. dr. Argintaru Dănuţ
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
7 771 – UEFISCDI Tratament si preventie a Biofoulingului cu ajutorul plasmei non-termice la presiune atmosferica – TraiBio Plasma 2014-2015 Prof.univ.dr. Hnatiuc Bogdan
8 12-085/ 01.10.2008 Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra largă la bordul navelor maritime – SIRADMAR 2008-2010 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
9 12098-3/01.10.2008 Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţă – SAW, pentru telecomunicaţii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 – DESAT 2008-2011 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
10 81-049/19.09.2007 Noile rezultate experimentale privind evoluţia de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste – REEHUC 2007-2010 Argintaru Dănuţ
11 31-057/ 18.09.2007 Influenţa modificărilor geoclimatice şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea – GLOBE 2007-2010 Brânduşa Chiotoroiu
12 95/CEEX – II 03/31.07.2006 Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universitaţi – UNI-C 2006-2008 Prof.univ.dr.ing. Carp Doina
13 45CEEX I 03/10.10.2005 Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari, cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice – NETROV 2005-2007 Prof.univ.dr.ing. Popa Dan
14 144/2006 Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice – Biotech – INSECO 2006-2008 Conf.univ.dr.ing. Panaitescu Viorel
15 103-3/03.10.2005 Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine – RELANSIN 2005-2008 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana