Proiecte finanţate din fonduri europene

Programul CAPACITĂŢI, Programul RESURSE UMANE, Programul IDEI, Programul PARTENERIATE, POS CCE

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect
1 435/18.06.2010 Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie 2010-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
2 Nr. 40/11.05.2009, 228/Cod SMIS-CSNR 2766 Creşterea capacităţii de CD din cadru UMC prin achiziţionarea de software-uri performante – CCDASP 2009 Ş.L. dr. Raicu Gabriel
3 TD-40/03.06.2008 Contribuţii privind optimizarea calculului etravelor de navă 2008-2009 Asist.univ.drd. Popa Adrian
4 Idei 1223 Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de calculator 2007-2010 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
5 GR13/19.05.2007 Modelarea şi optimizarea infrastructurii navigabile în portul Constanţa şi Constanţa-Sud Agigea pentru creşterea siguranţei navigabile şi eficientizarea manevrelor navelor de mare tonaj – OPTIMPORT 2006-2008 Conf.univ.dr. Bârsan Eugen
6 1447/2005, 27679/14.03.2005 Investigarea interactiilor relativiste multiparticular in cadrul colaborarii – MARUSYA 2005-2006 Ş.L. dr. Argintaru Dănuţ
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
7 771 – UEFISCDI Tratament si preventie a Biofoulingului cu ajutorul plasmei non-termice la presiune atmosferica – TraiBio Plasma 2014-2015 Prof.univ.dr. Hnatiuc Bogdan
8 12-085/ 01.10.2008 Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra largă la bordul navelor maritime – SIRADMAR 2008-2010 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
9 12098-3/01.10.2008 Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţă – SAW, pentru telecomunicaţii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 – DESAT 2008-2011 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
10 81-049/19.09.2007 Noile rezultate experimentale privind evoluţia de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste – REEHUC 2007-2010 Argintaru Dănuţ
11 31-057/ 18.09.2007 Influenţa modificărilor geoclimatice şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea – GLOBE 2007-2010 Brânduşa Chiotoroiu
12 95/CEEX – II 03/31.07.2006 Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universitaţi – UNI-C 2006-2008 Prof.univ.dr.ing. Carp Doina
13 45CEEX I 03/10.10.2005 Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari, cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice – NETROV 2005-2007 Prof.univ.dr.ing. Popa Dan
14 144/2006 Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice – Biotech – INSECO 2006-2008 Conf.univ.dr.ing. Panaitescu Viorel
15 103-3/03.10.2005 Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine – RELANSIN 2005-2008 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana