Proiecte finantate prin: Programul ESPON, Programe de cooperare teritorială, POS DRU:

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect
1 POSDRU/161/ 2.1/G/138303 Facilitarea insertiei elevilor si studentilor pe piata muncii, prin consiliere si parteneriate pentru practica in industria navala – FAINNAV 2014-2015 Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Eliodor
2 POSDRU/1.2/ 156/G/141534 Cresterea calitatii in invatamantul superior de marina prin imbunatatirea programelor de studii conform conventiei internationale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolventilor cu nevoile angajatorilor pietei mondiale a muncii 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Acomi Nicoleta
3 POSDRU/87/1.3/S/62647 Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societate în societatea cunoaşterii 2010-2013 Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel
4 POSDRU/19 1.3/G/10144 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime – MARCON 2009-2011 Prof.univ.dr. Arsenie Paulica
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
5 2(4i)-2.1-3/MIS Code 328 Green energy cluster – Constanta-Dobrich 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Memet Feiza
6 2.2.1.73194.264 Creation of interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea – IUCRISKMAN 2013-2015 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana
7 ESPON 2013/1/15 European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks – ESaTDOR 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Stanca Costel
8 POSDRU/107/ 1.5/S/76909 Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale – ValueDoc 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
9 POSDRU/88/ 1.5/S/60203 Dezvoltarea de cariere ştiinţifice competitive prin programe de burse doctorale – COMPETE 2010-2013 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
10 56426/ 25.07.2011 PROmotion of TOUrism through Flexible Business Support – PRO TUR 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Bătrînca Ghiorghe
11 POSDRU/56/1.2/S/31541 Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR 2009-2012 Conf.univ.dr.ing. Bătrânca Ghiorghe
12 POSDRU/57/1.3/S/17884 Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de “Cadru didactic supervizor” de practică tehnologică şi de cercetare 2009-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
13 POSDRU/60/2.1/S/34217 PLM-Adaptor 2009-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
14 POSDRU/6/ 1.5/S/19 Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere 2008-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
15 POSDRU/6/ 1.5/S/16 Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii 2008-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
16 91043/ 18.09.2007 Model cultural specific IMM-urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii – MECIMM 2007-2010 Conf.univ.dr. Raicu Gabriel