Home / Prezentare

Prezentare

Internaționalizarea reprezintă un vector important în creșterea calității învățământului superior. Însăși natura activității sale îi imprimă Universității Maritime din Constanța un puternic caracter internațional. Domeniul maritim este unul strict reglementat. Pe lângă reglementările impuse de Ministerul Educației Naționale prin Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), universitatea trebuie să adopte și să implementeze standardele internaționale impuse de International Maritime Organization (IMO) și de Autoritatea Navală Română. Acestea oferă cadrul regulator în industria maritimă în ceea ce privește siguranța vieții pe mare și protecția mediului marin. Prin urmare, fișele disciplinelor respectă normele academice, prevederile codului STCW 78/95, amendamentele Convenției de la Manila și modelele de curs IMO 7.03 și 7.04.

Cercetarea și cooperarea științifică joacă un rol esențial în politica de internaționalizare. UMC este membru activ în două mari rețele internaționale cu mare potential pentru dezvoltarea de mobilități studențești și ale cadrelor didactice, precum și a proiectelor de cercetare: International Association of Maritime Universities (IAMU) și Black Sea Association of Maritime Institutions (BSAMI). UMC este membru activ al Asociației Internaționale a Universităților de Marină (IAMU), care reunește 57 de instituții din toată lumea. IAMU este vocea cea mai autorizată în promovarea unui învățământ de calitate și standardizarea curriculumului și a modalității de certificare a absolvenților la nivel mondial. În perioada 2012-2013 Universitatea Maritimă din Constanța a asigurat președinția acestei prestigioase asociații prin domnul Prof.univ.dr.ing. Cornel Panait. În octombrie 2013 UMC a găzduit cea de-a 14-a Adunare Generală Anuală a IAMU, a cărei temă a fost “Noi alternative tehnologice pentru creșterea eficienței economice”. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți din peste 40 de instituții.

În aprilie 2010 UMC a înființat Black Sea Association of Maritime Institutions (BSAMI) alături de alte cinci instituții de învățământ superior din Bazinul Mării Negre: Istanbul Technical University Maritime Faculty, N.Y. Vaptsarov Naval Academy, Admiral Ushakov Maritime State University, Batumi State Maritime Academy și Odesa National Maritime Academy. BSAMI își propune să fie un actor inovator și proactiv în zona Mării Negre, care reprezintă o parte importantă a sistemului maritim global, și să asigure pregătirea și competențele necesare resursei umane pentru a face față competitivității pe piața internațională a muncii.

Una dintre preocupările constante ale UMC a fost asigurarea practicii ambarcate pentru un număr cât mai mare de studenți. Universitatea Maritimă din Constanța s-a alăturat astfel asociației Global On-Board Training Center (GOBTC), ce are ca obiectiv identificarea și exploatarea oportunităților de cooperare în vederea asigurării voiajelor de practică pentru cadeți.

Componenta multiculturală este puternică și foarte prezentă. Universitatea pregătește ofițeri și ingineri care vor activa în flota internațională, în echipe mixte și într-un mediu multicultural.

Top