Acasa / Departament IMO

Departament IMO

imo-foto
Activitatea Departamentului Promovare – Cursuri IMO din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa are ca principale obiective asigurarea efectuării cursurilor IMO pentru studenţii de la toate specializările maritime de la cursurile de zi şi IFR şi, de asemenea, urmărirea şi îndrumarea studenţilor de la cursurile de zi, pentru efectuarea practicii ambarcate la bordul navelor.

Cursurile IMO obligatorii în materie de siguranță maritimă sunt cele menționate în Anexa 3 a Ordinului Ministrului Transporturilor 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.

OMT 1252/13 august 2014

Studenţii din anul I pot urma cursurile IMO pentru cadeţi, necesare obținerii carnetului de marinar şi a brevetului de ofițer maritim aspirant.

Acestea sunt:

 • Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă:
 1. Prim ajutor medical;
 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor;
 3. Tehnici individuale de supravieţuire pe mare;
 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navelor;
 • Familiarizarea privind securitatea navei şi sarcini specifice de securitate la bordul navei

După absolvirea facultății și finalizarea stagiului de practică aprobat la bordul navelor maritime, studentul se poate înscrie la examenul de brevet.

Cursurile IMO necesare obținerii brevetului de ofițer maritim sunt:

 • Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi munca în echipă în compartimentul punte/mașină
 • Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă pentru ofiteri
 • Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare
 • Prevenirea şi lupta contra incendiilor – nivel avansat
 • Prim ajutor medical
 • Familiarizare de securitate/Ofiţer cu securitatea navei
 • Folosirea sistemelor de afişare a hărţilor electronice şi a informaţiilor de navigaţie ECDIS
 • Operator General Radio în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă GMDSS-GOC (Operator Restrans Radio în sistemul GMDSSROC pentru navigaţie costieră) şi raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor şi cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor

Ultimele 2 cursuri sunt doar pentru studenții de la Facultatea de Navigație.

În urma examinărilor care au loc la terminarea cursurilor se vor obţine certificate de absolvire emise de CERONAV.

Studenţii care au absolvit cursurile IMO pentru cadeţi şi au obţinut avizele medico-psihologice, pot solicita de la Autoritatea Navală Română, eliberarea carnetului de marinar şi a certificatului de competenţă (brevetul) de ofiţer maritim aspirant, în funcţie de specializarea fiecăruia (punte, mecanic, electrician).

După obţinerea carnetului de marinar şi a brevetului de ofiţer maritim aspirant, studenţii pot efectua practica la bordul navelor maritime.

Această practică, mașină minim 6 luni (perioada admisă până la 31 decembrie 2016), punte minim 12 luni, este obligatorie pentru susținerea examenului de brevet de: ofiţer maritim punte, ofițer mecanic maritim sau ofițer electrician maritim.

Practica studenţilor se poate efectua la bordul navelor maritime (exclus nave costiere), în perioada voiajelor internaționale.

Pentru asigurarea practicii la bordul navelor maritime, în vederea acumulării stagiului minim impus pentru examenul de ofiţer maritim, Universitatea Maritimă din Constanța a încheiat protocoale de colaborare cu 22 agenții de crewing.

Agenții de recrutare cadeți

Agențiile de crewing cu protocol au programe de cadeți asigurate la bordul navelor, iar în prezent, sunt plecaţi în voiaje internaţionale, studenţii din anii II, III si IV de la toate specializările maritime, care au situații școlare bune.

Top