Home / Doctorat

Doctorat

Facultatea de Electromecanică Navală

STUDIU DE DOCTORAT ÎN DOMENIU ȘTIINȚE INGINEREȘTI, SPECIALIZAREA INGINERIE MECANICĂ – ZI

Raport de autoevaluare IOSUD UMC
Regulament privind abilitarea și acordarea calității de conducator de doctorat  în UMC
Regulament de funcționare a Școlii Doctorale Inginerie Mecanică și Mecatronică

Informații admitere studii de doctorat

Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat

Cifra scolarizare doctorat

Calendar Admitere Doctorat

ȘCOALA DOCTORALĂ INGINERIE MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

DOMENIUL FUNDAMENTAL- ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă
TOTAL, din care Cu frecvență Fără frecvență TOTAL, din care Fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă Fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă
4 2 2 2 1 1
Activitatea Perioada de desfăşurare în sesiunea septembrie-octombrie
Înscrierea candidaţilor  13 septembrie – 27 septembrie 2016
Susţinerea probei de specialitate  30 septembrie 2016
Validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înmatricularea doctoranzilor  1 octombrie – 15 octombrie 2016

Actele necesare pentru înscriere la studii de doctorat se depun la secretariatul şcolii doctorale (parter, sala P003):
a) Cerere de înscriere
b) Fişă personală de înscriere
c) Curriculum vitae.
d) Lista de lucrări publicate.
e) Original şi copii Xerox de pe:
– diploma de absolvire;
– foaia matricolă;
– diploma de bacalaureat;
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere (300 lei)
g) Copie buletin/carte de identitate

Candidații care dețin un Certificat de competență lingvistică (Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) vor include o copie simplă în dosarul de înscriere.
Candidații care nu dețin un astfel de certificat vor susține un examen de competență lingvistică înaintea colocviului de admitere la doctorat.

Taxa de participare la acest examen este de 150 lei

Top