Home / Admitere studii de doctorat

Admitere studii de doctorat

Facultatea de Electromecanică Navală

STUDIU DE DOCTORAT ÎN DOMENIU ȘTIINȚE INGINEREȘTI, SPECIALIZAREA INGINERIE MECANICĂ – ZI

Informații admitere studii de doctorat

Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat

Cifra scolarizare doctorat

Calendar Admitere Doctorat

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

DOMENIUL FUNDAMENTAL- ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

TOTAL, din care

Cu BURSĂ

Fără BURSĂ

3

1

2

 

Activitatea Perioada de desfăşurare în sesiunea septembrie-octombrie
Înscrierea candidaţilor  18 septembrie – 27 septembrie 2017
Susţinerea probei de specialitate  28-29 septembrie 2017
Validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înmatricularea doctoranzilor  2 octombrie – 16 octombrie 2017

Actele necesare pentru înscriere la studii de doctorat se depun la secretariatul şcolii doctorale (parter, sala P003):
a) Cerere de înscriere
b) Fişă personală de înscriere
c) Curriculum vitae.
d) Lista de lucrări publicate.
e) Original şi copii Xerox de pe:
– diploma de absolvire;
– foaia matricolă;
– diploma de bacalaureat;
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere (300 lei)
g) Copie buletin/carte de identitate

Candidații care dețin un Certificat de competență lingvistică (Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) vor include o copie simplă în dosarul de înscriere.
Candidații care nu dețin un astfel de certificat vor susține un examen de competență lingvistică înaintea colocviului de admitere la doctorat.

Taxa de participare la acest examen este de 150 lei

Top