Acasa / Admitere studii de doctorat

Admitere studii de doctorat

ȘCOALA DOCTORALĂ INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ

DOMENIUL FUNDAMENTAL- ȘTIINȚE INGINEREȘTI, DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ

Locuri /granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, pentru cetăţeni români , UE, SEE
Locuri repartizate statistic Rromi Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei TOTAL IF,

cu BURSĂ

IF/IFR, fără BURSĂ
1 1 1 3 1 2
Locuri /granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni
Locuri fără taxă, cu bursă Locuri fără taxă, fără bursă
1 0

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE AN UNIVERSITAR 2021/2022

CALENDAR DE ADMITERE:

DEPUNEREA DOSARELOR 21-27 SEPTEMBRIE 2021.

Dosarele se vor depune electronic sub forma de copii scanate pe adresa de email edith.padineanu@cmu-edu.eu., sau fizic la Edith Pădineanu, secretar Şcoala Doctorală, Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, sala P003, +40-241-664740, int.104, în termenul stabilit pentru înscriere.

PROBE ADMITERE ONLINE –  29 SEPTEMBRIE 2021

 

 1. EXAMEN COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ
 2. COLOCVIU ADMITERE

 

TAXA ÎNSCRIERE CETĂŢENI ROMÂNI 300 LEI

TAXA EXAMEN COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 150 LEI

TAXA ÎNSCRIERE CETĂŢENI STRĂINI CONT PROPRIU VALUTAR 290 EUR

 

LOCURI CU TAXĂ

 • 5 locuri pentru cetăţeni români, UE, SEE
 • 5 locuri pentru cetăţeni străini, în regim cont propriu valutar.

CUANTUM TAXE

 • 8000 lei/ an universitar pentru cetăţeni români, UE, SEE
 • 2900 euro, pentru cetăţeni străini, în regim cont propriu valutar

Facultatea de Electromecanică Navală

STUDIU DE DOCTORAT ÎN DOMENIU ȘTIINȚE INGINEREȘTI, SPECIALIZAREA INGINERIE MECANICĂ – ZI

Informații admitere studii de doctorat

Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat


Persoana de contact: Edith Pădineanu, secretar Şcoala Doctorală, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, P003, +40-241-664740, int.104, edith.padineanu@cmu-edu.eu

Actele necesare pentru înscriere la studii de doctorat se depun la secretariatul şcolii doctorale (parter, sala P003):

 1.  Declarație de consimțământ (descarcă)
 2.  Cerere de înscriere (Anexa 1)
 3.  Fişă personală de înscriere (Anexa 2)
 4.  Curriculum vitae.
 5.  Lista de lucrări publicate.
 6.  Originale şi copii simple de pe:
 • diplomele de studii (licenta, master cu foile matricole sau suplimentele la diploma aferente);
 • diploma de bacalaureat;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
 1.  Chitanţă privind plata taxei de înscriere (300 lei)
 2.  Copie buletin/carte de identitate
 3.  Declaraţie (Anexa 3)

CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea la doctorat se realizează prin concurs organizat la nivelul Şcolii doctorale, concursul constând într-o probă de specialitate.

Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat. Cu prilejul susținerii probei de specialitate candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării şi cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru o temă de cercetare. Fiecare dintre membrii comisiilor pentru susţinerea probei de specialitate pentru admiterea la doctorat acordă fiecărui candidat câte o notă (întreagă), de la 1 la 10.

(1) Media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei la examinare.

(2) Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat şi media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licenţă şi masterat.

(3) Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se va utiliza criteriul: media obţinută la proba de specialitate.

Candidații care dețin un Certificat de competență lingvistică (Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) vor include o copie simplă în dosarul de înscriere.
Candidații care nu dețin un astfel de certificat vor susține un examen de competență lingvistică înaintea colocviului de admitere la doctorat.

Taxa de participare la acest examen este de 150 lei

Top