Home / Navigație / Istoricul facultății de navigație

Istoricul facultății de navigație

scurt-istoric-bannerÎn 1990 s-a reînființat Institutul de Marină Civilă (H.G.R. 113/06.02.1990, H.G. 102/1992), prin desprinderea Facultății de Navigație și Facultății de Electromecanică și trecerea acestora în subordinea Ministerului Învățământului.

Primul decan al Facultății de Navigație a fost prof. Moise Nicolae Romulus.

Instituția și-a schimbat denumirea în Universitatea Maritimă din Constanța prin H.G. 85/08.02.2000.

Începând cu promoția 1991 absolvenții IMC puteau obține brevetul de ofițer maritim III (punte, mașină, electric). Examenul se organiza separat de examenul de absolvire și se organiza sub egida Inspectoratului de Stat al Navigației Civile.

In urma procesului de evaluare academica de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, potrivit art 9 din Legea 88/1993 republicata, specializarea Navigatie si Transport Maritim a fost reacreditata in anul 2002 dupa constatatea indeplinirii standardelor de calitate obligatorii si criteriilor generale conform legii. (adresa CNEAA nr 1768 din 08.10.2002).

Începând cu anul 2004 eforturile au fost dirijate către diversificarea specializărilor, creșterea numărului de studenți, constituirea unei baze materiale competitive și performante și ocuparea unei poziții de vârf în ierarhia universităților de marină din lume.

Ulterior specializarea care isi propunea pregatirea ofiterilor maritimi de punte isi schimba denumirea in „Navigatie si Transport Maritim si Fluvial”, este arondata domeniului „Inginerie Marina si Navigatie” .

In anul 2009 Universitatea Maritima din Constanta a fost evaluata institutional de catre ARACIS primind gradul de „Incredere”. Odata cu acest proces de evaluare au fost evaluata si acreditata specializarea si „Navigatie si Transport Maritim si Fluvial”-invatamant licenta cu frecventa cu o cifra de scolarizare de 225 studenti.

Venind in intampinarea personalului navigant fara studii superioare necesare promovarii acestora pe functii la bordul navei, Facultatea a acreditat un program de studii cu frecventa redusa in limba romana si anume: „Navigatie si Transport Maritim si Fluvial” pentru un numar de 125 de studenti.

Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Navigatie si Transport Maritim si Fluvial”- în limba engleză. Specializarea „Navigatie si Transport Maritim si Fluvial” –program de studiu in limba engleza a fost acreditata conform Rapoartelor de validare de Consiliul ARACIS din 30.09.2010 pentru o cifra de scolarizare 60 de studenti si ulterior in anul 2014 specializarea a fost reacreditata pentrru o cifra de scolarizare superioara si anume pentru un numar de 100 de studenti.

In anul 2012 Facultatea a largit domeniul specializarilor considerand necesar a pregati studenti in domeniul Inginerie si mangementului astfel acreditand specializarea „Inginerie economica” in domeniul transportului program de studii cu frecventa in limba romana pentru un numar de 60 de studenti.

În decembrie 2011 Universitatea Maritimă din Constanța a înființat o filială în cadrul Universității Caspice de Tehnologii și Industrie din Aktau, Republica Kazahstan. Specializarea Navigatie si Transport Maritim si Fluvial a fost autorizata provizoriu si a functionat ca program de studiu in anul universitar 2012/2013 cu o cifra de scolarizare de 50 de studenti.

Începând cu anul universitar 2013-2014 UMC a înmatriculat 94 de studenți nigerieni la studii universitare de licență, specializarea Navigatie si Transport Maritim si Fluvial în limba engleză.

Având în vedere cerințele legale de instruire și certificare a personalului navigant maritim în conformitate cu prevederile Convenției STCW, universitatea organizează pachetele de cursuri de siguranță maritimă în colaborare cu Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), pe baza unui acord încheiat anual.

Top